Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Risken att ukrainska mammor och barn blir utnyttjade oroar

”Mest berördes jag av de långa köerna med utmattade och otroligt sorgsna kvinnor – några far- eller mormödrar, men mest mammor med små barn”, beskriver Rebecka Meissner sitt besök vid gränsen mellan Polen och Ukraina.

Över 2 miljoner flyktingar har redan anlänt till Polen. De flesta är kvinnor och barn. Bild Filip Błażejowski/Lutherska världsförbundet

”Mest berördes jag av de långa köerna med utmattade och otroligt sorgsna kvinnor – några far- eller mormödrar, men mest mammor med små barn”, beskriver Rebecka Meissner sitt besök vid gränsen mellan Polen och Ukraina.

Meissner jobbar vid Lutherska världsförbundet som programchef för medlemskyrkornas gemensamma projekt. Hon har en lång erfarenhet av humanitärt arbete.

Meissner och Lutherska världsförbundets verksamhetsavdelning Tjänst för världens operationschef Chey Mattner besökte två av Polens sju gränsövergångar och fick personligen erfara den ”välmenande men ofta kaotiska” hjälpverksamheten.

”Det finns en stor risk att opportunister, predatorer ser en chans att utnyttja de extremt sårbara kvinnor och barn som bara vill komma till en trygg och säker plats. Det är av ytterst stor vikt att registrerade transporter och trygga lokaler hittas genom kyrkor och andra organisationer”, konstaterar Mattner.

Beskydd, själavård och psykosocialt stöd

För att tackla risken för människohandel och utnyttjande samarbetar LVF med FN:s flyktingorgan UNCHR. De grundar registreringsplatser där flyktingar kan få utdelningskort för kontanta pengar, skydd och psykosocialt stöd. En annan farhåga är de funktionshindrade flyktingarna, som skulle behöva särskilt stöd, ett stöd som inte nödvändigtvis finns att få i värdsamhällena.

Den evangeliska kyrkan för den Augsburgska bekännelsen i Polen är det största protestantiska kyrkosamfundet i landet med 63 000 medlemmar och 133 församlingar runt om i landet. Kyrkans diakoniavdelning fungerar aktivt för att hjälpa flyktingar varav de flesta är kvinnor och barn. Enligt Meissner kan församlingarna erbjuda hjälp med barnomsorg, och att hitta olika sätt att komma till rätta samt andligt och känslomässigt stöd.

Mattner säger att det är viktigt att bygga ett tätare samarbete med den romerskkatolska majoritetskyrkan för att undvika överlappningar och för att koordinera tjänsterna till de mest behövande.

Han tillägger att kyrkor och religiösa samfund har en viktig roll i att skydda de icke-ukrainska medborgarnas rättigheter då de flyr landet men råkar ut för diskriminering och missbruk i sin strävan att hitta säkerhet.

 

Lutherska världsförbundet

Finska Missionssällskapet verkar genom Lutherska världsförbundet och stöder de lokala kyrkorna i deras arbete att lindra nöden.

Stöd vårt katastrofarbete