Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utan församlingarnas stöd skulle missionsarbete inte vara möjligt

Riikka-Maria Kolkka och evangelisten Jafa sjunger i en gudstjänst i Naan provisen i Norra Thailand våren 2019. I bakgrunden syns Tomas Kolkka. Bild: Ilkka Koivisto.

– Utan stöd från församlingarna skulle vårt arbete inte vara möjligt. Vi är mycket tacksamma för stödet, konstaterar Riikka-Maria och Tomas Kolkka. De arbetade först i Papua Nya Guinea i åtta och ett halvt år och från 2012 jobbar de i Thailand. Arbetet med bibelöversättning, språkarbete och församlingsarbete fortsätter.

Kolkkas har nio avtalsförsamlingar som förbundit sig att ekonomiskt stöda deras arbete. Församlingarna ligger i olika delar av Finland. I Borgå stift stöder Ingå och Johannes församlingar Kolkkas arbete,

Videosamtal för arbetet närmare församlingsmedlemmarna


Församlingarnas stöd inbegriper också annat stöd än enbart det ekonomiska. Där ingår bland annat förbön i samband med gudstjänster och missionsevenemang.

– Relationen till våra stödförsamlingar betyder mycket för oss. Vi är inte ensamma, utan arbetar tillsammans för Kristi kyrka. Man kunde till och med tänka att vi är församlingarnas utlandsarbetare, funderar Tomas Kolkka.

Numera finns det många sätt att hålla kontakten med församlingarna. Förutom att skriva traditionella nyhetsbrev kan man genom videosamtal delta i missionsevenemang eller skriftskola även på distans från en nordthailändsk by.

– Människor ser våra arbetskamrater och miljön vi jobbar i. Det gör det lättare för dem att sätta sig in i hur vårt liv och arbete ser ut, säger Riikka-Maria Kolkka.

Vi har ett fantastiskt budskap

En viktig del av samarbetet är besöken i stödförsamlingarna som Kolkkas gör under de perioder de är i hemlandet.

– Besöken är mycket givande. Några av våra stödförsamlingar har stött oss ända sedan början, det vill säga i 17 år, och vi har hunnit lära känna både församlingsmedlemmar och -anställda. Vår relation är öppen och vi har förtroende för varandra, berättar Kolkkas.

Missionsarbete är enligt dem en del av församlingarnas kärnverksamhet.

– Missionsarbetet var urkyrkans första arbetsform. Varje kristen är kallad att dela kristendomens budskap om försoning och hopp.

Kyrkan växer bland minoritetsfolken

Kolkkas har varit på hemmaperiod det senaste året och besökt sina församlingar. De har också delvis kunnat fortsätta sitt arbete i Thailand på distans. Paret återvänder till arbetsfältet så snart det är möjligt.

Tillsammans med Thailands lutherska kyrka arbetar Kolkkas i norra delen av landet där huvudreligionen är animism. Den kristna kyrkan växer snabbt bland dessa minoritetsfolk. Exempelvis bland luafolket konverterade den första personen till kristendomen för 16 år sedan och det finns numera en församling med 1400 medlemmar på området.

Varje språk är värdefullt

Tillsammans med sina lokala kolleger har Kolkkas skapat ett skriftspråk för lua. De första läseböckerna har blivit klara och läskunnighets- och bibelöversättningsarbetet har påbörjats. Skriftspråket höjer självkänslan och skapar en identitet hos folket. Arbetet handlar också om att bevara kulturen. Bibeln på eget språk för Gud närmare hjärtat.

– Det kristna sättet att tänka utgår ifrån att varje människa och varje språk är viktigt. Skapandet av ett skriftspråk börjar med att lyssna. Man måste kunna leva sig in i språket på ett barns vis, konstaterar Kolkkas.

Text: Sari Lehtelä