Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vad månde bliva av detta barn?

Rolf Steffansson

Under 2019 har vi igen sett bilder av barn i krisernas mitt. Vi har sett barnens förskrämda blick i konfliktområden, flyktingbarnens tårfyllda ögon och de hungriga ansikena hos dem som lever i torka och storm.

Också julens bibelberättelser avspeglar en värld där barnens människovärde var lågt. Jesus ställde ett barn framför sina lärjungar och sa att den som i hans namn tar emot ett sådant barn, tar emot Jesus.

Vi vill gärna tro att Jesus syftar på barnets egenskaper, som oskuldsfullhet och förtröstan. Men på den tiden var de allra minstas uppgift att tjäna de som var större. Barnen måste utföra sysslor som andra inte ville befatta sig med. Jesu ord om att de minsta ska vara de största var revolutionerande.

Det finns en koppling mellan det som Jesus säger och det som berättas i Bibeln om den första julens händelser. Både Matteus och Lukas understryker att Jesus föddes i en enkel och farlig miljö. Att födas mitt bland djuren medförde allvarliga hälsorisker. På grund av Herodes maktlystnad var familjen tvungen att fly. Miljoner barn lever idag i liknande omständigheter som födelseberättelserna skildrar Jesus i.

Berättelserna om Jesu barndom och hans budskap om barnen har på djupet präglat vår kultur och vår rättsuppfattning. Ett barn är mera än ett redskap. Barn har ett eget värde och egna rättigheter, vilket uttrycks i FN:s deklaration om barnens rättigheter.

En av Finska Missionssällskapets målsättningar är att utrusta barn och unga som lever i marginalisering och diskriminering för ett ansvarsfullt vuxenliv. Maria och Josef fostrade trots svåra omständigheter tillsammans med sitt närsamhälle ett barn som skulle komma att bli världens Befriare.

Det här påminner oss om vårt ansvar att se till de allra minstas behov och rättigheter. I varje barn finns det hopp och möjligheter.

Jesus föddes för att öppna en väg till räddning, hopp och möjligheter för alla. Därför har kyrkan ett speciellt ansvar för barn som lever utsatta och sårbara. Det är missionens uppgift att stöda dessa barn och att försvara deras rättigheter. Genom ditt stöd deltar också du i det här arbetet.

Tack för det här året, jag önskar dig ett välsignat nytt år.

Rolf Steffansson, verksamhetsledare, Finska Missionssällskapet

Foto: Sami Mannerheimo