Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

25,6 miljoner för mission

Finska Missionssällskapets intäkter för ordinarie verksamhet år 2006 uppgick till 25,2 miljoner euro. Kostnaderna för verksamheten var 25,6 miljoner euro; såväl intäkterna som kostnaderna ökade med ca 2 miljoner euro.

För sällskapets arbete utomlands användes 19,6 miljoner euro, 77 procent av de totala kostnaderna. Enligt Finska Missionssällskapets vicedirektör Tuula Sääksi behövs flera understödare.

”Kampen mot fattigdom, ojämlikhet och bristande mänskliga rättigheter är en ständig utmaning. Alla sällskapets samarbetskyrkor brottas med dessa problem och önskar att Finska Missionssällskapet kommer med och axlar ansvar. Vi får också anhållan från andra håll,” konstaterar Sääksi och tillägger att ett globalt ansvar är kärnan i sällskaptes verksamhet.

Bidrag från församlingar, andra samfund och privatpersoner var sammanlagt 19,5 miljoner euro (18,8 milj.euro året innan). Utrikesministeriet beviljade 5,7 milj. euro i understöd för Finska

Missionssällskapets utvecklingssamarbete och sällskapet kunde starta nya biståndsprojekt.

Direkta donationer höll sig på samma nivå som året innan, men testamentsintäkter ökade betydligt.

Mest medel kanaliserades till Tanzania och Etiopien. Sällskapet satsar på förkunnelse och församlingsarbete, främjar samhällelig rättvisa och diakoni samt arbetar för fred och försoning.

Finska Missionssällskapet verkar i närmare 30 länder. I slutet av år 2006 hade sällskapet 237 missionärer och ca 130 fast anställda i olika uppgifter i Finland.