Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Volontärer ordnade barnläger i Ural

Från vänster till höger på bilden: Anna Mishina, Anders Landgärds, Ingemar Svevar, Andrey Heikkilä, Lisa Landgärds, Bernt Snickars, Lucia Hildegard Demuth och Eha Kraft.

I slutet på maj besökte 7 volontärer tillsammans med Finska Missionssällskapets missionär Andrey Heikkilä Gurez-Pudga församling i Ural. En av volontärerna kom från Tyskland, två från Estland och fyra från Finland. Så här berättar Andrey:

– I församlingen organiserades barnprogram i två dagar. Barnen kunde höra om Guds kärlek, bekanta sig med Guds skapelse och möta den barmhärtige samariten. Medan en grupp av barnen hörde på bibelberättelser så hade den andra gruppen annat program och spelade fotboll, tillverkade egna väskor och sjöng sånger.

– Det blev mycket flera barn än vi förväntade oss, fortsätter Andrey. Totalt ca 40 barn deltog i programmet. Förutom barnprogram byggde volontärerna ett fint staket kring området.

Kyrkoherden berättade att fastän vi inte alltid ser invånarna i byn så ser de oss och vet om oss, säger Andrey. Staket som byggdes blev ett ansikte för församlingen och på grinden snickrades ett kors som möter alla människor.

– Det är en kärleksgärning att bröder och systrar kommer från fjärran för att bygga och hjälpa oss, säger Marat Fazlullin.

Alla i byn förvånades hur snabbt arbetet framskred och kom gärna med sina barn och lekte på lekplatsen som blev bygd för några år tillbaka av Missionssällskapet. Församlingen är en trygg fyr för byn, särskilt för barnen, och församlingen växer.

– Vi står på stadig grund som är Kristi kärlek, påpekar kyrkoherden.