Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Aids – kyrkans största utmaning i Botswana

”Den evangelisk-lutherska kyrkans största utmaning i Botswana är hiv/aids”, säger Moses Kandovazu. ”Det är en ödesfråga. Det gäller hela kyrkans framtid och existens. Hur kan kyrkan fungera, då hiv/aids förstör samhällets grundval?

Den nya generalsekreteraren för den evangelisk-lutherska kyrkan i Botswana, pastor Moses Kandovazu bekantar sig för tillfället med sin kyrkas europeiska samarbetsparter i Tyskland, Danmark, Sverige och Finland.

Enligt Kandovazu är hiv/aids ett gissel, som förstör hela samhällets strukturer. Över 30 procent av befolkningen i Botswana är med säkerhet hiv-positiva. Allt yngre människor dör. Den förväntade livslängden har under de tio senaste åren sjunkit drastiskt, med en tredjedel. Ännu år 1993 var den 61 år. I år är den 41 år.

Kyrkan gör sitt bästa

”Vi har inga möjligheter att sköta alla sjuka och döende” konstaterar Moses Kandovazu, generalsekreterare för den evangelisk-lutherska kyrkan i Botswana. ”Kyrkan gör sitt bästa, för att inte de som blivit smittade av hiv/aids skulle stämplas och isoleras. Då vi inte har resurser till allt, måste vi prioritera åtgärderna.”

”Det viktigaste är att lära människorna hur man kan hindra att bli smittad. Kyrkans lära grundar sig på kristen etik: vi bör högakta vår medmänniska och praktisera äktenskaplig trohet.”

Kandovazu lyfter fram urbanisering och samhällets modernisering som en annan stor utmaning. Befolkningen flyttar från landsbygden till städerna för att söka arbete. Enligt statistiken urbaniseras Botswana i snabb takt. I dag bor hälften av landets invånare i urbana center, för tjugo år sedan endast en femte del.

Kyrkans tredje stora utmaning är att nå ungdomen. De är kyrkans framtid. Kandovazu undrar hur långt kyrkan är beredd att gå, för att få de unga med i verksamheten. Den kan inte gå med på allt. Kyrkan måste stå fast vid sin lära. 

Relationerna till FMS varma

”I detta nu fokuserar samarbetet mellan min kyrka och FMS på att förstärka kyrkan. Kyrkan behöver lärare, som kan utbilda präster, musiker och ungdomsledare.”

”Samarbetet med Finska Missionssällskapet kommer att fortsätta också i framtiden.”, försäkrar Moses Kandovazu. ”Då kyrkan själv klarar av sin personalutbildning, kan vi tillsammans flytta missionärerna till andra uppgifter, t.ex. till att starta nya arbetsformer.”

Då detta blir aktuellt kommer den evangelisk-lutherska kyrkan överens om riktlinjerna tillsammans med Finska Missionssällskapet och de övriga samarbetsparterna.

Kandovazu konstaterar att det är en omöjlighet att någon av samarbetsparterna kunde säga att den har gjort sitt. Formen för samarbetet förändras, men det viktigaste, växelverkan mellan Kristi kyrkas olika grenar står kvar.

Tapani Pentikäinen/ FMS