Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Alla barn har rätt att gå i skola: Finska Missionssällskapet har hjälpt fadderbarn i 25 år

Finska Missionssällskapet har drivit fadderarbete i 25 år. Under den här tiden har finländska faddrar möjliggjort skolgången för tusentals barn i utvecklingsländer. Förra året slutförde 400 ungdomar utbildning som motsvarar gymnasiestudier eller fick en yrkesexamen tack vare fadderstödet.

Enligt UNESCO finns det ännu 67 miljoner barn i världen som inte går i skolan. De flesta av dem bor i utvecklingsländer i Afrika och Sydasien. Fattigdom är den största orsaken till att barn saknar utbildning. Samtidigt är utbildning en av de effektivaste metoderna att minska fattigdomen.

Finska Missionssällskapets fadderarbete började år 1988 i Etiopien, där man började stöda Mekane Yesus- kyrkans daghemsbarn i Hosaina stift. Därefter kom eleverna vid Colombias lutherska kyrkas skolor med i fadderarbetet. Mafingas barnhem i Tanzania och Beit Jalas elevhem på de palestinska områdena följde efter.

Fadderarbete i 16 länder

Idag driver Finska Missionssällskapet fadderarbete i 16 länder. Årets budget är 1,2 miljoner euro. Fadderarbetet görs alltid i samarbete med en lokal samarbetspartner, och i de flesta länder har Finska Missionssällskapet en egen finländsk fadderkontaktperson. Det krävs inte att barnet ska höra till en kristen kyrka för att kunna komma med i fadderprogrammet. Finska Missionssällskapet prioriterar att flickor, funktionshindrade och barn från olika etniska och språkliga minoriteter ska få möjlighet att gå i skola.

Många grupper stöder

Fadderstödet täcker bland annat skolavgifter och skoluniformer samt studiematerial. Istället för att understöda ett enskilt barn hjälper faddrarna i dag oftast en barngrupp, så att stöder delas jämt mellan alla fadderbarn.

Finska Missionssällskapet har idag närmare 3 500 fadderavtal. Förutom privatpersoner fungerar också över 500 små grupper i församlingarna som faddrar, främst missionskretsar och familjegrupper men också barn- och ungdomsgrupper, konfirmandgrupper, mansgrupper och körer. Över 40 skolor är med. Fadderskap förenar också många vänkretsar.

År 1998 startade Missionssällskapet också Barnens Bank, som är en fond för engångsgivare. Med hjälp av pengarna från Barnens Bank kan fadderelever få specialstöd vid behov eller en möjlighet till vidarestudier. Barnens Bank finanserar också tidsbundna projekt och kartlägger behov av ett nytt fadderarbete.

Bli fadder

Läs mera om faddearbetet (på finska):

Kummityö 25 vuotta: ”Kummeilta sain elämän”

Ristinkukassa lapset puhkesivat kukkimaan: Kummityö alkoi 25 vuotta sitten Etiopiasta
 
Faasta tuli isona teologi

Kummilapsen tarina: Hyljeksitystä kuurosta pojasta tuli kylänsä auttaja