Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Återflyttningen framskrider: Situationen fortfarande svår för flyktingarna i Pakistan

Sedan kriget i nordvästra Pakistan upphört kom återflyttningen med stöd från landets regering i juli igång till de områden som nyligen varit stridsområden: Swat, Buner och nedre Dir. Framtiden för de drygt fyra miljoner människor som flytt undan striderna är ändå på många sätt höljd i dunkel: i hemtrakterna är husen, skolorna, vägarna och klinikerna ödelagda, det råder brist på rent vatten och jordbruksproduktionen har kollapsat.

Säkerhetsläget i nordvästra Pakistan är fortfarande osäkert: nya sammandrabbningar bröt ut i början av september i Waziristan nära gränsen till Afghanistan. Trots de utmanande förhållandena framskrider flyktingarnas återflyttning snabbt. I varje fall behöver både återflyttarna och de som tills vidare ännu är flyktingar stöd utifrån under en lång tid framöver.

Finska Missionssällskapets samarbetspartner i Pakistan, Church World Service, har koncentrerat sig på de flyktingar som bor utanför lägren och är beroende av stöd från vänner och släktingar. I stödet till de mest utsatta familjerna har bl.a. ingått mathjälp. En mathjälpsförpackning med vetemjöl, olja, bönor samt andra baslivsmedel har dimensionerats för en fempersoners familjs behov i 30 dagar.

Livsmedelshjälp sattes in, eftersom det hårda befolkningstrycket på flyktingområdena i Mardan och Swab kraftigt höjde priserna när krisen var akut. Flyktingarnas möjligheter att skaffa sig inkomster var likaså obefintliga i den nya omgivningen. Människorna flydde under kaotiska förhållanden från sina hemtrakter och ryckte med sig endast det allra nödvändigaste. Många av dem tvingades lämna alla sina ägodelar. Eftersom flyktingarna dessutom i huvudsak hör till jordbrukarbefolkningen, kommer en okontrollerad skuldbörda på grund av den misslyckade skörden att vara ett bekymmer för många återflyttarfamiljer under en lång tid.

Fokus lagt på stöd till återflyttarna

Fokus i Church World Service-projektet kommer i fortsättningen att klarare förskjutas mot stöd till återflyttare i de trakter som ödelagts av striderna. I den rådande situationen behöver i synnerhet barnen och ungdomarna uppmärksammas särskilt. Det är sannolikt att skolgången skjuts upp för minst en miljon barn. Om det aktuella finansiella underskottet kan täckas, kommer Church World Service i fortsättningen att inrikta sig på att trygga den grundläggande utbildningen för barn och på olika stödtjänster.

Avsikten är att familjernas ställning ska stärkas bl.a. genom yrkesutbildning samt en aktiv satsning på nya inkomstformer. Målet är att undvika korttidsverkande och på lång sikt skadliga inkomstformer, såsom försäljning av jord och produktionsmedel. Återhämtningen från den hittills värsta flyktingkatastrofen i det självständiga Pakistans historia kommer att ta åtskilliga år i anspråk. Behovet av t.ex. specialtjänster för traumatiserade barn överstiger mångdubbelt biståndsorganisationernas nuvarande resurser. Ekonomiskt stöd behövs akut för att de planerade projekten ska kunna genomföras i rätt tid och tillräcklig omfattning.

Finska Missionssällskapet har hittills understött CWS’ biståndsarbete med sammanlagt 180 000 euro, varav 130 000 är medel som erhållits från utrikesministeriet.

Närmare upplysningar: koordinatorn för katastrofarbete Timo Frilander, tfn (09) 1297 275

Bildtexter:
Återhämtningen från den hittills värsta flyktingkatastrofen i det självständiga Pakistans historia kommer att ta åtskilliga år i anspråk. Behovet av t.ex. specialtjänster för traumatiserade barn överstiger mångdubbelt biståndsorganisationernas nuvarande resurser. Bild: CWS-P/A
Människorna flydde under kaotiska förhållanden från sina hemtrakter och ryckte med sig endast det allra nödvändigaste. Många av dem tvingades lämna alla sina ägodelar. Bild: CWS-P/A