Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Avvänjningscentret Tan Ka Wan får nya lokaliteter i Hongkong

Den 19 november klev ett åttiotal människor upp för sluttningen till den plats där avvänjningscentret Tan Ka Wan kommer att få nya verksamhetslokaler. Ceremonin startade med s.k. ground breaking”, sex spadar kördes i jorden. Marken var officiellt ”öppnad” för nybygget. 

Raska spadtag demonstrerades av chefen för statens narkotikabyrå, Rosanna Ure, biträdande direktor för socialavdelningens Cheung Hing-wah, Finlands generalkonsul Pauli Mäkelä, prosten Maili Kuivalainen från Rautalammi och Finska Missionssällskapets regionalrepresentant Jorma Kukkonen.

”Vi vill tacka Finska Missionssällskapet för ett långvarit engagemang för att hjälpa missbrukare. De har rätt att återvända till samhället”, påminde Rosanna Ure.

 

”Nu uppfylls en dröm, som för en tid sedan såg ut att vara en omöjlighet. Vi kommer att se förnyade, lyckliga människor i nya lokaliteter”, sade biträdande direktor Cheung Hing-wah.

Vid tillfället talade också ordförande för den lutherska kyrkans socialkommitté, teol.dr Simon Chow, som tillsammans med sin hustru Ethel Witting-Chow var bland de första som engagerade sig i arbetet bland missbrukare. Ethel Witting-Chow har arbetat i Hong Kong sedan 1967.

”Utan Guds hjälp och bönestöd från Finland skulle centret för missbrukare varken existera eller ett nytt byggas”, framhöll Chow.

Den nya byggnaden reser sig på en sluttning på halvön Tan Ka Wan. Markområdet är hyrt av staten. En del av de gamla byggnaderna vid stranden används fortfarande. De nya lokaliteterna bekostas av Hong Kong Jockey Club, som motsvarar Penningautomatföreningen. Budgeten för bygget är ca en miljon euro.

Trettio procent lämnar missbruket

Det nuvarande avvänjningscentret har 28 platser. Finska Missionssällskapet driver också rehabiliteringshemmet Ling Oi. Paul Tsang , koordinatorn för sällskapets arbete bland missbrukare har arbetat i flera år för att Tan Ka Wan skall få nya lokaliteter.

Arbetet på Tan Ka Wan startade år 1984. Avvänjningen sker utan mediciner. Personalens kristna vittnesbörd uppmuntrar till en personlig kristen tro. De unga männen följer en strikt dagsrutin, städar, lagar mat, fiskar, odlar grönsaker, studerar, musicerar och får kristen undervisning. Arbetet är oerhört krävande, men ca trettio procent av missbrukarna har slutat använda narkotika på permanent basis.

Efter avvänjningen på Tan Ka Wan kan männen söka sig till rehabiliteringshemmet Ling Oi, där. eftervårdsarbetet startade redan 1970. Här anpassar sig de under minst tre månaders tid till samhället och familjen.

De första veckorna sker anpassningen till arbetslivet genom frivilligt arbete i kyrkans eller andra organisationers socialcenter. Senare börjar en del studera, andra återvänder till arbetslivet medan de bor kvar på Ling Oi. Centret stöder också med familjerna genom handledning och själavård. De anhöriga träffar varandra regelbundet i familjegrupper och deltar i familjeläger.

Arbetet bland missbrukare har en hundraårig tradition i Finska Missionssällskapets verksamhet i Kina.. En finländsk läkare ansvarade för en poliklinik i Tsingshi, i provinsen Hunan, där det även fanns ett litet rehabiliteringshem för opiummissbrukare. Ca 300 missbrukare fick hjälp per år.

Enligt försiktiga beräkningar finns det i dag tiotals tusen missbrukare i Hongkong. Allt flera söker hjälp vid Tan Ka Wan och Ling Oi.