Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biblar från olika länder och tider i Helsingfors domkyrkas krypta

I Helsingfors domkyrkas krypta öppnas den 17.1.2009 en utställning ”Hur kan var och en av oss höra sitt eget mondersmål?”, med anledning av Finska Missionssällskapets 150-årsjubileum. Där kan man se biblar och annan kristen litteratur från olika delar av världen sedan över hundra år tillbaka.

Översättning av bibeln har ingått som en väsentlig del av Missionssällskapets arbete under hela dess 150-åriga verksamhet. Martti Rautanen , som var en av de första missionärerna som sändes ut, började översätta Bibeln till ndonga-språket redan på 1800-talet i Amboland.

Förutom i Namibien har Finska Missionssällskapets medarbetare översatt Bibeln i Angola, Etiopien, Papua-Nya Guinea, Senegal och Thailand. Bibelöversättning ingår som en väsentlig del i förkunnelse- och församlingsarbetet, då enligt vår lutherska tradition var och en bör få höra Guds ord på sitt eget språk.

De lokala översättarna utgår ryggraden i arbetet: de behärskar sitt eget språk och känner sin kultur. De utför det egentliga översättningsarbetet. Mestadels samarbetar Missionssällskapet med den lokala lutherska kyrkan. I Papua-Nya Guinea ansvarar den internationella organisationen Summer Institute of Linguistics för bibelöversättningsarbetet.

Ibland är bibelöversättarna tvungna att först skapa ett alfabet för språket ifråga innan de kan börja överssätta texter. I många länder går läs- och skrivkunnighet hand i hand med översättningsarbetet.

Bibelöversättningsarbetet åskådliggörs i kryptan i arbetsverkstäderna ”Dagens agricolan i Senegal”. Där kan man träffa Marko Hanslian som håller på att översätta Gamla Testamentet till pular-språket, och höra honom berätta om vad översättningsarbete är i praktiken.

 

I kryptan ljuder internationella psalmer

I Kryptan ljuder också psalmer från olika håll i världen. Måndagen den 19 januari offentliggör biskopen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Thailand, Visanukorn Upama, den första thailändska psalmboken. Psalmförfattarna Ruth och Inchal Srisuwan samt Ranat Aek gruppen framför hymner från den nya psalmboken.

Musikern Jaakko Löytty har för sin del varit med om att utarbeta den första psalmboken för den lutherska kyrkan i Senegal på 1990-talet. Sångerna vittnar framför allt om den rika serere-musiktraditionen.

Finska hymner och psalmer har inte heller glömts bort. Kaplanen i domkyrkoförsamlingen, TD Suvi-Päivi Koski leder allsång med åhörarna under flera kvällar och berättar om hur psalmerna uppkommit.

Utställningen är öppen ända till den 29.1.2009. Inträdet är gratis.

Utställningen arrangeras av Helsingfors domkyrkoförsamling, Sällskapet för hymnologi och liturgik, Kristliga kurturförbundet och Finska Missionssällskapet.