Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biskop Andrew Gulle i Tanzania: Vi behöver mer utbildad arbetskraft

Julia Gabriel Mutungi och Mimii Brown prästvigdes i början av augusti av stiftets biskop Andrew Gulle (till vänster i övre raden) och Tanzanias evangelisk-lutherska kyrkas ledande biskop Alex Makasusa. Finska Missionssällskapets direktör för utrikesarbetet Rolf Steffansson deltog också. Foto: Erne Hakala
Julia Gabriel Mutungi och Mimii Brown prästvigdes i början av augusti av stiftets biskop Andrew Gulle (till vänster i övre raden) och Tanzanias evangelisk-lutherska kyrkas ledande biskop Alex Makasusa. Finska Missionssällskapets direktör för utrikesarbetet Rolf Steffansson deltog också. Foto: Erne Hakala

Biskop Andrew Gulle från Victoriasjöns östra stift i Tanzania besöker Finland i månadsskiftet augusti-september. Behovet av utbildad arbetskraft hör till stiftets största utmaningar. Evangeliet förs ut även till de allra mest avlägsna byarna. Ibland på cykel.

”Vi har tre utmaningar: utbildning, utbildning och utbildning”, summerar biskopen behoven i sitt stift. ”Vi vill föra ut evangeliet till alla människor som bor i vårt område. För detta behöver vi utbildade teologer.”
Victoriasjöns östra stift hör till Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka och är beläget på södra sidan av sjön.
”Området är vidsträckt och medarbetarna få. Och de medarbetare vi har behöver vidareutbildning. Endast tre av våra präster har teologie magistersexamen.”
För ett år sedan öppnade stiftet den första bibelskolan, där 15 studerande fick evangelistutbildning under året. De verkar ofta i prästuppgifter, då det inte finns någon präst i församlingen. Som transportmedel använder de moped och cykel.
För högre teologiska studier måste man bege sig femhundra kilometer bort till Makumira universitet i Arusha.
Stiftet har 10 miljoner invånare, varav största delen hör till den etniska gruppen sukumastammen. Även Andrew Gulle är sukuma.
”En stor del av sukumafolket utövar traditionell naturreligion. Där har förfäderna en viktig ställning eftersom de förmedlar bönerna till Gud”, berättar biskop Gulle.

Berättelsen om Sackeus berörde

Andrew Gulle växte upp i sin farbrors familj, som hörde till dem som utövade naturreligion. Som liten pojke hörde han om kristendomen i skolan.
”På fredagarna kom det en evangelist till skolan för att undervisa, och jag gick och lyssnade på honom. Han berättade om hur Jesus kallade på Sackeus, som hade klättrat upp i ett träd. Då stod det klart även för mig att Gud söker oss var och en”, berättar Andrew Gulle om sin första kontakt med kristendomen.
Evangelisten bjöd in pojken till kyrkan, och han gick med i konfirmandundervisningen. Farbroderns familj blev upprörd när Andrew ville bli döpt.
”I byn bodde en kristen familj som inte var ett så gott föredöme. Mina släktingar var rädda att jag också skulle bli lat och inte ta hand om min farbror och hans hustru då de blir gamla.”
Andrew Gulle visade dock familjen att rädslan varit obefogad. Efter bibelskolan verkade han som evangelist i sina hemtrakter. År 1991 fick Gulle börja studera vid Makumira universitet som Finska Missionssällskapets stipendiat, och fem år senare vigdes han till präst. Under denna tid blev också fadern och farbroderns familj kristna.
Sin teologie magistersexamen fick Gulle år 2008. Han utnämndes till församlingspräst, men då den tidigare biskopen omkom i en olycka förändrades hans arbetsuppgifter oväntat.
”Jag hade hunnit vara församlingspräst i bara ungefär tre månader då jag valdes till biskop.”

Samarbete med finländare

I början av augusti valdes för första gången två kvinnor till präster i stiftet. Pastor Julia Gabriel Mutungi anlände tillsammans med biskopen på besök till Finland i slutet av augusti. De besöker även Uleåborgs stift, eftersom stiften har haft ett partnerskapsavtal sedan år 2002.
För närvarande är sex av sällskapets missionärer verksamma i Victoriasjöns östra stift. Biskopen önskar se fler finländare på plats.
”Stiftet är beroende av kollekter och donationer och vi har inte möjlighet att anställa så många medarbetare. I ett samarbete är båda parterna emellertid också mottagare. Vi vill vara öppna och lära oss av erfarenheterna i andra länder.”
Biskop Andrew Gulle tystnar en stund och ler.
”Även en biskop behöver kloka, utbildade medarbetare för att vi tillsammans ska kunna blicka långt framåt. Vi måste se vart kyrkan är på väg.”

Text: Paula Laajalahti