Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biskop Wille Riekkinen förrättade minnesgudstjänst i Bangkok

Skandinaviska kyrkan i Bangkok fylldes till sista plats sent på tisdag kväll, den 11 januari, då biskop Wille Riekkinen förrättade en minnesgudstjänst för dem som omkommit i naturkatastrofen i Sydostasien och deras anhöriga.

”Då vi inte längre orkar, får vi gråta ut vår sorg och vår smärta. Tröstens tårar helar,” var biskopens budskap till de trötta finländarna. ”Då stormarna släcker ljusen, är vår uppgift som människor att tända dem på nytt”, sade biskopen och gjorde det också i praktiken, då ljusen gång efter annan slocknade på altaret.

Gudstjänstens tema var ”Änglasång”. Altaret var uppbyggt av blodröda julstjärnor och sand. I denna sand tände alla, som deltog i gudstjänsten, ett ljus.

Gudstjänsten liturgiska utformning beskrev livet i himlen och på jorden. Under förbönen vandrade en mor och ett barn, symboler för dem som omkommit i katastrofen, som änglar till jorden, där en moderlös, liten pojke och hans far kom för att be och tända ett ljus.

Pastor Jyrki Markkanen, som är med i den enhet från centralkriminalpolisen som identifierar offren, sjöng och förbönerna lästes av personer, som varit djupt engagerade i krisarbetet, Anneli Könni och Leena Helle från FMS och Kertin Tarna, som arbetat som frivillig. Missionsdirektor Seppo Rissanen ledde församlingen i en gemensam förbön.

Nattvarden förrättades av pastorerna Jukka Helle och Suvimarja Rannankari-Norjanen, som hade stöttat finländarna på flygfältet i Phuket och sökt patienter på sjukhusen i södra Thailand, samt biskop Wille Riekkinen och pastor Seija Riekkinen.

Mitt under kyrkkaffet kom en ung man till platsen, direkt från sjukhuset, för att söka upp de finländska diakonissor, som skött om honom efter katastrofen och sade: ”Era ögon ville jag se, ännu en gång.”

Lilja Kinnunen-Riipinen, Bangkok