Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Biskopen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet, Munib Younan, vädjar om ett slut på våldet

Biskopen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet, Munib Younan, kräver ett omedelbart slut på stridigheterna mellan Israel och Palestina. Younan är också president för Lutherska världsförbundet. De senaste veckornas våldsamheter har orsakat mycket lidande och krävt åtskilliga dödsoffer. Människorna i området är enligt biskopen rädda och frustrerade.

Enligt Younan fördömer den lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet alla våldsamheter som båda parterna åstadkommer.  

”Det våld som båda parterna utövar bryter mot de internationella humanitära rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och det borde upphöra omedelbart”, säger Younan. Enligt Younan godkänner kyrkan inga våldsamheter för att lösa konflikten.

Lutherska världsförbundets (LVF) generalsekreterare, pastor Martin Junge, betonar att LVF stöder den lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet i dess krav på att striderna upphör. ”Rösten från kyrkan i Jordanien och det Heliga landet och kravet på en dialog mellan de båda parterna är viktigare än någonsin förr”, säger Junge.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet är en av Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor. Finska Missionssällskapet är medlem i Lutherska världsförbundet.

Läs mer på: http://www.elcjhl.org/2014/07/16/the-evangelical-lutheran-church-in-jordan-and-the-holy-land-elcjhl-calls-for-immediate-cessation-of-hostilities-in-gaza/