Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Byar i Himalaya får unga präster

Tio män och sju kvinnor dimitterades från kyrkans Ebenezer-seminarium i Kathmandu i Nepal. De kommer att fungera som präster och evangelister i nepalesiska församlingar på glesorterna i Himalaya.

”Tre år av flitiga studier ligger bakom er och framför er ligger utmaningarna”, sade seminatriets rektor i sitt dimissionstal. ”Var modiga, tala och lev enligt det som ni talar. Var andliga mödrar och fäder för de unga, lyssna till de gamla och utveckla er till er fulla kapacitet. Kristus går framför er.”

Seminarieeleverna kommer från olika håll i landet, en del från Darjeling i Indien. Församlingarna som har sänt ungdomarna är i regel fattiga och kan inte helt understöda deras utbildning. Därför krävs det hjälp utifrån. Församlingar i Borgå stift, bl.a. Pedersöre, Vasa, Åbo, Pargas och Snappertuna har understött arbetet i Nepal via Finska Missionssällskapet. Efter dimissionen återvänder ungdomarna till sina sändande församlingar.

Ivriga studerande i anspråkslös miljö

Seminariet befinner sig i ett trevåningshus vid utkanten av Kathmandu. Klassrummen och inkvarteringen finns i andra och tredje våningen, en adb-klass i första våningen, biblioteket i källaren och det öppna köket och ”matsalen” på taket under korrugerade plåtskivor.

Seminariet har köpt en tomt och ett nytt skolhus torde resa sig på ett närbeläget risfält. Där kommer de följande kurserna att få sin kandidatexamen. Finska Missionssällskapet understöder byggnadsarbetet och seminariets verksamhet. Seminariets rektor håller på med sin doktorsavhandling: på detta sätt blir undervisningen internationellt godkänd.

Nepal är ett utvecklingsland som har många behov. Varje festtal börjar med att talaren poängterar behovet av vatten, elektricitet samt jordbruks- och hälsovårdsundervisning.
Kyrkan i Nepal växer starkt. Man hoppas att den nya grundlagen skall trygga full religionsfrihet i landet. I hundratals små församlingar runt om i landet behövs präster och evangelister, som också kan engagera sig i diakoni och arbete bland barn och ungdom.