Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

De vackraste julsångerna hjälper utsatta unga

De vackraste julsångerna har fått en ny grafisk profil.

De vackraste julsångerna sjungs för 45:e året. Allsångsevenemangen samlar årligen nästan en miljon finländare. Så gott som varje församling inom Evangelisk‐lutherska kyrkan ordnar allsångsstunder med De vackraste julsångerna i tiden mellan första advent och trettondagen. Allsångare sprider julstämning i köpcenter, skolor, kyrkor och församlingshem. De vackraste julsångerna sjungs också utomlands i kyrkor och på ambassader. Finska Missionssällskapet skickar sånghäften till cirka 20 länder.

Rekordresultat förra året

En kollekt tas upp i samband med De vackraste julsångerna. Förra året samlades det in 1 090 000 euro, vilket är ett rekordresultat, för hjälpbehövande barn i världen. I år ljuder De vackraste julsångerna för ungdomar som riskerar utslagning. Det finns nu fler ungdomar i världen än någonsin förr – hela 1,8 miljarder. Av dem bor nio av tio i u‐länder.

Brist på utbildning, inkomster och omsorg kan leda till att ungdomar blir utslagna för gott. Finska Missionssällskapet hjälper de mest utsatta ungdomarna att få en utbildning, ett yrke och en inkomst. Den kollekt som bärs upp vid sångtillfället används inom Finska Missionssällskapets utrikesarbete åren 2017‐ 2019.

Årets sångrepertoar vald i Österbotten

Årets julsånger har valts av Gerd Lindén och Sam Lindén, kantorer i Närpes församling, tillsammans med Deseré Granholm, kantor i Korsnäs församling.

Allsångstraditionen De vackraste julsångerna startade 1973. Finska Missionssällskapet presenterade då en allsångsidé som församlingarnas kantorer kunde förverkliga kring tredje söndagen i advent, för att stöda missionen. Dåvarande organist i Åbo svenska församling, Gunvor Helander, var med och utarbetade det första konceptet på svenska.

Bekanta dig med de nya nätsidorna för De vackraste julsångerna