Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

De vackraste julsångerna ljuder för fred

Kristiina Rintakoski. Foto: Joanna Lindén-Montes
I Bibeln är budskapet om fred och försoning mycket starkt

Första advent utgjorde än en gång startskottet för De vackraste julsångerna. Allsångsstunder med De vackraste julsångerna har ordnats i församlingarna i Borgå stift sedan 1973. Varje år samlas omkring en miljon finländare för att lyssna till julens budskap och sjunga med i de välkända julsångerna. 

Senaste år lockade De vackraste julsångerna fler deltagare än vanligt. Av denna anledning har Finska Missionssällskapet i år tryckt upp ett rekordantal julsångshäften; 819 000 häften, varav 50 000 svenskspråkiga häften. Därtill har julsångshäften utkommit på skolt-, enare- och nordsamiska.

Det svenskspråkiga julsångshäftet innehåller 22 sånger, både gamla älskade sånger och nyare inslag. Årets sånger är valda av Niels BurgmannSofia Lindroos och Pia Nygård, kantorer i Ekenäsnejdens svenska församling.

Julinsamlingen stöder fredsarbete

Kollektmedlen som samlas in vid De vackraste julsångerna stöder Finska Missionssällskapets utrikesarbete. I år är temat för julinsamlingen fred och försoning.

– I Bibeln är budskapet om fred och försoning mycket starkt. Bibeln och kristet tänkande har i hög grad påverkat fredsarbetets teori och begrepp. Av den anledningen är fredsarbete också en uppgift för en kristen missionsorganisation, säger Kristiina Rintakoski, chef för Finska Missionssällskapets påverkansarbete.

Finska Missionssällskapet verkar i flera länder där krig, spänningar mellan olika etniska och religiösa grupper samt likgiltighet för mänskliga rättigheter hotar människors liv. Behovet av fred och försoning är särskilt uppenbart i Colombia, Nepal, Israel, Palestina, Etiopien, Myanmar, Syrien och Pakistan. I Finland stöder Finska Missionssällskapet församlingarna med sin sakkunskap om att möta invandrare och flyktingar.

– Vi kan inte avvakta och starta upp kyrklig verksamhet och utvecklingssamarbete först då konflikterna fått en lösning. Vår uppgift är att stå vid våra samarbetspartners sida också i svåra tider, konstaterar Rintakoski.

Karttjänst på nätet visar var du kan sjunga

På webbtjänsten www.devackrastejulsangerna.fi finns en karta där församlingarna kan pricka in sina egna sångtillfällen. Karttjänsten ger en överskådlig bild över var och när man kan sjunga De vackraste julsångerna nära det egna hemmet.

På webbsidan kan man också rösta på sin favoritjulsång och samtidigt delta i utlottningen av en notbok för De vackraste julsångerna.

En del av de vackraste julsångerna spelas också på www.julradion.fi.

Mässa med julsånger i fokus

Nytt för i år är en mässa uppbyggd kring De vackraste julsångerna. Mässan följer formuläret för en vanlig nattvardsgudstjänst. De älskade julsångerna står i centrum tillsammans med liturgisk musik utgående från julsångstraditionen. Lektor Timo Kiiskinen vid Sibelius-Akademin har arrangerat och komponerat musiken.

Många sätt att delta

Det finns många sätt att delta i Finska Missionssällskapets julinsamling för fredsarbete: genom kollekt, inbetalning, nätdonation och via telefonen.

Inbetalningar kan göras på vårt insamlingskonto: FI38 8000 1400 1611 30
Märk donationen: JULEN15

Sänd ett textmeddelande med texten JUL5 (om du vill ge 5 €) eller med texten JUL10 (om du vill ge 10 €) till numret 16155 om du vill donera via mobiltelefonen.

År 2014 samlade julinsamlingen för första gången in över en miljon euro. Tack för din gåva!

säger Kristiina Rintakoski
säger Kristiina Rintakoski