Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Energiska Oumou vill bli universitetslärare

Byborna i Séyène Gababé i Mauretanien fick nog. Flickorna i byns grundskola kunde inte fortsätta i gymnasiet i den närbelägna staden Kaédi. De hade ingenstans att bo. ”Inkvartering i främmande familjer lyckas inte”, vet Oumou Harouna Diallo, som varken hade ro att läsa läxor eller tillräckligt med mat.

Byborna löste flickornas problem genom att hyra ett hus och grunda ett elevhem i Kaédi. Säkerhetsproblemet och vardagsrutinerna löser de i talkoanda: Byns damer, oberoende av om de har döttrar eller inte, bor en månad, två i taget på elevhemmet. De lagar mat, städar och ser efter flickorna. Flickorna själva tvättar sina kläder, bär in vatten och hjälper till med morgonmålet. Och koncentrerar sig naturligtvis på skolarbetet

Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj 2007 Dela kunskap kanaliserar medel via Lutherska världsförbundet bl.a. i byn Séyène Gababé till projekt, som är livsviktiga för att byn skall utvecklas. Oumou Harouna Diallo är en ung kvinna, som drar nytta av projektet.

Kvinnoenergi

Projektet förser byborna med mångsidig information, bl.a. om den farliga könsstympningen av kvinnor och hur hiv och aids sprids. Läsklasser på pular är populära också bland äldre bybor. Ett hus kommer att byggas där kvinnor kan samlas för att handarbeta och färga tyger. En liten butik har öppnats i byn och kvinnorna får förmånliga, små lån för företagsverksamhet. Elevhemmet i Kaédi får möbler och annat som flickorna behöver. Ju bättre ekonomi byborna har, desto flera ungdomar kan de utbilda. Drivkraften är det egna initiativet.

Två flickor från Séyène Gababé studerar redan nu vid universitetet i huvudstaden Nouakchott. Oumou Harouna Diallo vill bli lärare i engelska. Kanske hon blir den tredje flickan i byn som börjar studera.

En del av medlen från Utjämningskampanjen kanaliseras också till liknande projekt inom diakoni och samhällelig rättvisa i Angola, Bolivia, Etiopien, Senegal och Nepal. Insamlingsmålet för kampanjen är 263 000 euro.

Modernt sätt att donera

På Internet har Finska Missionssällskapet en donationstjänst, virtualbyn VillageLife (www.villagelife.fi), som vid sidan av traditionella sätt erbjuder ett modernt och lätt sätt att hjälpa. VillageLife presenterar virtuella byar på olika håll i världen: Maama, Bolito, Sirituba och Rumakot.

Byborna saknar ännu mycket som är nödvändigt: skolmaterial, skoluniformer och läsklasser. Behoven i de virtuella byarna är påhittade, men de motsvarar behov som finns i verkligheten. De medel som t.ex. kommer in till skolmaterial, används till att utveckla utbildning via Finska Missionssällskapet.

Paula Laajalahti, Ann-Christine Marttinen