Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ett år efter tsunamin: FMS understöd användes för första hjälp och återuppbyggnad

Annandag jul har det förflutit ett år sedan tsunami slog ned på kustområdena i sydöstra Asien. De drabbade länderna håller nu på att repa sig efter katastrofen och återuppbyggnadsarbetet är i gång. Finska Missionssällskapets katastrofinsamling inbringade 400 000 euro. Pengarna har använts till att stöda katastrofoffren i Thailand, Indien och Indonesien.

Representanter för den lutherska kyrkan i Thailand besökte katastrofområdet strax efter trettondagen. FMS bistånd kanaliserades enligt deras rekommendation till staden Takua Pa i Phang Nga län. Över 15 000 personer miste sitt hem i staden, som ligger ca 100 km norr om Phuket. Fiskarbyn Baan Nam Khem nära staden totalförstördes. Med biståndsmedel köptes livsmedel och mediciner för byns invånare, som samlats till temporära läger.

I februari besökte kyrkans biståndsgrupp staden på nytt, delade ut livsmedel och arrangerade lägerprogram för barnen. Speciellt oroliga var de över vad som händer de barn som blivit föräldralösa i katastrofen.

Den lutherska kyrkan i Thailand grundade en tsunami-kommitté, vilkens uppgift är att kanalisera biståndet. Kommitténs sekreterare, diakonissan Leena Helle från FMS berättar att rädslan fortfarande lever kvar bland befolkningen.

”Varje onormalt ljud från havet skrämmer dem. De som har kunnat flytta längre bort från stranden har gjort det.

I Baan Nam Khem bodde det femtio barn före tsunamin. Endast hälften finns kvar. I juni fick barnen stipendier för att kunna fortsätta sin skolgång. De yngsta är daghemsbarn, de äldsta går i yrkesskola.

Kyrkan samarbetar med de lokala myndigheterna och har valt fiskarbyn Baan Nam Khem och invånarna på ön Kho Khao som speciella mottagare av biståndet. Hus har renoverats och på Kho Khao har man byggt nya hus i stället för dem som har rasat.

De mest sårbara drabbades

I Indien drabbades speciellt fiskarsamhällen på landets södra kustområden. De förlorade både hem, verktyg och uppehälle. FMS hjälp förmedlades till området i samarbete med Kyrkans utlandshjälp via organisationen Action by Churches Together (ACT). Konkret gällde det mat, båtar, båtmotorer och nät.

I Indonesien kanaliserades hjälpen via de lokala kyrkornas stiftelse Yayasan Tanggul Bemcana Indonesia. 160 frivilliga delade ut vatten, tält, täcken, kläder och mediciner.

Också i Indonesien har man stött barnens skolgång, betalat skolavgifter och material.  Stiftelsen har dessutom arrangerat fritidsverksamhet för barnen.

”I Indonesien kommer Finska Missionssällskapet att satsa på återuppbyggnadsarbetet och bekosta renovering av skolor och barnhem”, säger utvecklingschef Tapio Leskinen.

FMS webbservice VilligelLife öppnade i mars virtualbyn Sirituba, genom vilken man kan donera medel för återuppbyggandet av de drabbade samhällena. Hittills har byn fått ca 2 000 euro i donationer. Servicen finns på adressen www.villagelife.fi