Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Evangeliet når nya områden i Etiopien

Taddelet Aberra studerar i Metu Bibelskola och utbildar sig i kvinnoarbete inom Mekana Yesuskyrkan. Foto: Taina Taskila
Taddelet Aberra studerar i Metu Bibelskola och utbildar sig i kvinnoarbete inom Mekana Yesuskyrkan. Foto: Taina Taskila

Mekane Yesuskyrkan arbetar bland de befolkningsgrupper som ännu inte nåtts av evangeliet kring Omo-floden i Etiopien.

”Vi arbetar på ett område där det bor sex miljoner människor varav många ännu inte nåtts av evangeliets budskap”, säger teologie magister Taina Taskila, som arbetar som rådgivare för församlingsarbetet i Metu stift i västra Etiopien.
Etiopiens evangeliska Mekane Yesuskyrka är en av världens snabbast växande kyrkor med 5,6 miljoner medlemmar. Kyrkans medlemsantal ökar med 300 000 varje år. Kyrkan har 2 400 präster och därtill hjälper evangelister till i församlingarna. I Etiopien är 60 procent kristna och 30 procent av befolkningen muslimer.

Hundratusentals frivilliga

Kyrkans tillväxt beror på det stora antalet frivilliga medverkande – sammanlagt 267 500 personer hjälper till i församlingarna. De leder gudstjänsterna och predikar om det inte finns präster på orten. Därtill fungerar de som diakoner, söndagsskolledare samt medverkar i körer och förbönsgrupper. De besöker sjuka, förkunnar evangelium i sitt närområde och leder cellgrupper.

Evangeliet sprids nu till nya områden i Etiopien. Kring Omo-floden i sydvästra delen av landet bor cirka 25 000 människor som hör till dassanetch-stammen. Människorna i området följer olika naturreligioner. Finska Missionssällskapet hoppas att budskapet om förlåtelse och försoning ska nå människorna i området. Delar av Bibeln har redan översatts till dassanetch-språket.

Evangelisationsarbetet bland dassanetcherna sker i samarbete med sällskapets samarbetskyrka, Mekane Yesuskyrkan. Finska Missionssällskapet stöder kyrkan ekonomiskt och genom att sända missionärer. Kyrkan driver ett omfattande utvecklingsarbete.

Som bäst förnyar Mekane Yesuskyrkan också sitt 30 år gamla söndagsskolmaterial som används av cirka två miljoner barn. Präster och evangelister behöver också undervisning så att de kan sprida evangeliet till onådda folkgrupper. 

Insamling för evangelisationsarbetet

Finska Missionssällskapet stöder förkunnelse- och församlingsarbete i 20 länder, speciellt i områden där det finns färre än 10 procent kristna och buskapet om Jesus ännu inte är känt.

Just nu samlar sällskapet in samlar in medel för evangelisationsarbetet i Etiopien. Mer info om insamlingen finns på www.mission.fi/evangelisation.

Bidrag till detta arbete kan ges till Sampo 800014-161130. Skriv “A2011” i meddelanderutan. IBAN: FI3880001400161130, BIC: DABAFIHH.