Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Ryssland: en tillbakablick på 2016

Bild från en gudstjänst i Birsk församling, Ryssland.
Barnen trivs i gudstjänsten i Birsk.

Familjearbetet har hög prioritet i Ingermanlands kyrka

Den Ingermanländska kyrkan växer speciellt i mellersta Ryssland. Idag finns det cirka 80 registrerade församlingar inom kyrkan. Ekonomiskt är kyrkan ännu beroende av hjälp utifrån, men ett av målen är att förbättra självförsörjningen. Arbetet sker i stor grad med hjälp av frivilliga. Prästlönen är låg, vilket betyder att prästerna jobbat med annat under dagtid. Staden Birsk med omgivningar är medelpunkten för det arbete som Finska Missionssällskapet stöder i Bashkortostan (Bashkirien).

I församlingarna har man satsat på verksamhet för barn och unga. De anställda och frivilliga har fått utbildning i barnskydd och har erbjudits redskap att möta barn och familjer i behov av hjälp. Församlingarnas eftermiddags- och lägerverksamhet växer i popularitet. Lägren erbjuder barnen fritidssysselsättning och stöd i sin utveckling. Genom barn- och ungdomsverksamheten blir församlingen också bekant för föräldrarna. Församlingens diakoniarbete har kunnat erbjuda hjälp och stöd åt åldringar, sjuka och människor i kris. Arbetet i församlingarna görs både på ryska och på de lokala språken. Det finns stora möjligheter att nå människor som inte ännu tagit del av evangeliet.

År 2016 fick den ingermanländska kyrkans familjearbete en avlönad anställd. Förr har arbetet skötts av Finska Missionssällskapets personal. Utbildning inom familjearbete har gjort att familjegudstjänster blivit mer allmänna. I olika församlingar har det ordnats äktenskaps- och familjeseminarier. År 2016 fick nio församlingar stöd av Finska Missionssällskapet, sju församlingar i Ural-området, en församling i Karelen och en församling i Volga.

Finska Missionssällskapet har två svenskspråkiga missionärer i Ryssland, Christina och Andrey Heikkilä. Andrey jobbar för att stärka kyrkans självförsörjning och utveckling. Christina fungerar som koordinator för det kyrkliga arbetet i Ryssland och Estland. Det innebär att hon bland annat ordnar utbildningar och håller kontakt med de projektansvariga på olika håll.

Mikaela Lax sammanställde texten