Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Familjearbetet på egna ben i Estland

Enligt Tero Ruotsala följer arbetet ett slags vågrörelse, man tar ett steg bakåt för att lämna plats för någon annan, till exempel inom ljudteknik och ungdomsarbete. Foto: Tero Ruotsala

Pia och Tero Ruotsala har byggt upp familjearbetet i Estland och grundat tre familjecenter, i Tallinn, Tartu och Haapsalu. De arbetade elva år i landet och avslutade sitt värv i somras. Därmed avrundas också Missionssällskapets verksamhet där.

Rådgivning och terapi 

Pia Ruotsala är teologie magister och terapeut. Hon har ett starkt intresse för familjearbete och år 2012 fick hon mandat att som koordinator för familjearbetet utveckla detta helt nya område inom den estniska kyrkans arbete. 

Familjeverksamheten formades efter finländsk modell, men utifrån det estniska samhällets behov. Det handlade också om att hitta ett gemensamt språk för terapeuter och församlingsanställda. 

  • Det har handlat om att bygga broar. Det gör man ju också inom familjearbetet, försöker nå fram till en gemensam förståelse. 

Själv arbetade hon med terapi och själavård bland människor från alla olika samhällsklasser. Det kunde handla om långvariga vårdnadstvister, familjevåld och våld i närståenderelationer eller om barn och ungdomar med mentala problem eller inlärningssvårigheter 

  • Barnen fungerar ofta som en barometer för hur familjen mår, det märks tydligt också i Estland. Landet präglas dessutom av ett kollektivt historiskt trauma som har satt sina spår i människorna, förklarar Pia Ruotsala. 

Kristen tro är ingen självklarhet i Estland och samhället präglas av hårdare värderingar än vi är vana vid från vår skandinaviska välfärdsmodell. Här erbjuds inte kommunal service inom social-och hälsovård i samma utsträckning och det som finns kostar. Den som är svag och utsatt har svårt att klara sig. 

Utbildning och delegering 

En bärande idé inom familjearbetet har varit att genom utbildning stärka personalens yrkeskunskap och samtidigt utveckla kyrkans familjerådgivning och själavård. 

Det som Pia har upplevt som viktigast är att kunna ge över ansvaret för olika delområden till lokala personer. Arbetet fortsätter ju också efter att Missionssällskapet satt punkt och de utländska missionärerna har lämnat landet. 

Nu är hon glad över att kunna konstatera att strukturen finns där med nätverk, budget, samarbetspartner och utbildad personal.  

Hur vet man då när det är dags att ge över ansvaret? 

  • När man börjar känna att det kliar i kroppen och man upplever att man har gett sitt allt. Man kan räkna med att Guds humor och kärlek också säger när det är dags. Det dyker upp nya människor som vill engagera sig och ta ansvar, säger Tero Ruotsala. 

Pias initiativ har det nu grundats en stiftelse för det kyrkliga familjearbetet och familjerådgivningen. Stiftelsens arbete leds av Estlands kyrka.  

Finska Missionssällskapets projektstöd avslutas i år för arbetet i Estland men ett samarbetsavtal fortsätter till år 2023. Framtida samarbete kan också ske via Lutherska världsförbundet och genom utbildningar och personalutbyte. 

 

Text: Monica Slotte 

Därför avvecklar Missionssällskapet verksamheten i Europa