Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Därför avvecklar Missionssällskapet verksamheten i Europa

Det estniska bandet Tähendus Sõnade Taga uppträder i kyrkan. Foto: Veiko Ilus

Finska Missionssällskapet arbetar i Estland. Ryssland och Frankrike men verksamheten avslutas stegvis under pågående strategiperiod, före utgången av 2022. 

Tero Norjanen, direktör för utrikesarbetet, säger att målsättningen är att koncentrera verksamheten till de fattigaste och mest utsatta människorna och till områden där det finns få kristna. Utgångspunkten har från första början varit att hjälpa samarbetspartnerna att bli ekonomiskt och administrativt självgående. 

  • Behoven är mycket större på andra håll än i Europa, där det finns starka lokala kyrkor. Vår egen kyrka och de finländska församlingarna har dessutom starka och direkta kontakter till kyrkorna i Ingermanland och Estland. Det finns flera aktörer och arbetet i närområdet är livligt också utan Missionssällskapet, säger Norjanen.

Började bland invandrare i Marseille 

Finska Missionssällskapet har verkat längst i Frankrike där man arbetat bland invandrare i Marseille sedan medlet av 1980-talet. Sällskapet har ingen egen personal där längre, det praktiska arbetet har redan i flera års tid utförts av den lokala diakonala föreningen Marhaban som samlar flera kristna kyrkor. 

I Estland har Missionssällskapet fungerat sedan år 2003. De sista tre anställda avslutar sin arbetsperiod där i år. De har utvecklat barn- och ungdomsarbetet i Estlands kyrka, musiklivet samt familjecenter. 

I Ryssland inleddes samarbetet med den ingermanländska kyrkan år 1994.  

  • Missionssällskapet har haft en viktig roll, speciellt då det gäller att utveckla den teologiska utbildningen och i arbetet bland finskättade folk i centrala Ryssland. 

Stödet till Teologiska institutet i Keltto upphörde i slutet av år 2018 och stödet till kyrkans centralförvaltning 2019. Missionssällskapet har under årens lopp haft flera anställda vid det teologiska institutet för att utveckla undervisning och administration. Sällskapet har dessutom renoverat utrymmen och iståndsatt bostäder för institutets behov, vilket har lagt en grund för institutets lönsamhet. Centralförvaltningen har under de senaste åren fått stöd genom en anställds arbetsinsats. 

Där behoven är som störst 

Finska Missionssällskapet har redan en längre tid förlagt tyngdpunkten i verksamheten till Asien, men arbetet på den afrikanska kontinenten kommer fortsättningsvis att vara viktigt.  

  • Bland de asiatiska länderna kommer speciellt Kambodja och Myanmar att vara arbetsområden som utvecklas. I båda länderna är den kristna andelen av befolkningen ytterst liten och samarbetskyrkorna små. Trots det gör kyrkorna ett viktigt arbete bland marginaliserade minoritetsgrupper, förklarar Tero Norjanen. 

I Asien kommer även Nepal och Pakistan att vara i fokus för arbetet, liksom det kinesiska fastlandet och Mellanöstern. På den afrikanska kontinenten fortsätter Missionssällskapet samarbetet med sina starka partner, den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) och Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien (EECMY). Kontakten till kyrkorna och samarbetsnätverken i södra och västra Afrika kommer också att upprätthållas. I Latinamerika fortsätter arbetet i Bolivia, Colombia och Venezuela. 

  • Arbetet kommer till sin natur inte att ändra, men de utmaningar som klimatförändringen för med sig kommer att påverka vårt arbete i högre grad än tidigare. De måste också beaktas inom alla delar av verksamheten mera än förr, konstaterar Norjanen. 

Finska Missionssällskapet kommer också i fortsättningen att fokusera på att motverka marginalisering, stärka de utslagnas rättigheter samt arbeta för rättvisa och fredlig utveckling på olika håll i världen, via sina samarbetspartner. Att genom dialog bygga fred och försoning är aktuellt speciellt i Syrien, Myanmar och Zimbabwe. 

Text: Monica Slotte 

Christina och Andrey Heikkilä: Vi har fått vara pionjärer i att avsluta och lämna över arbetet

Familjearbetet på egna ben i Estland