Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Farsdagskollekten stöder familjer drabbade av hiv och aids

Vid verksamhetscentret i Dessie får unga ny yrkeskunskap. Foto: FMS bildarkiv.
Vid verksamhetscentret i Dessie får unga ny yrkeskunskap. Foto: FMS bildarkiv.

Den 11 november riktas farsdagskollekten i Borgå stift till Finska Missionssällskapets utrikearbete. Pengarna används för att stöda familjer där någon blivit smittad av hiv eller har insjuknat i aids.

Idag lever cirka 34 miljoner människor med hiv och aids på olika håll i världen. Varje år dör 1,7 miljoner människor som en följd av viruset. Hiv och aids förlamar åtskilliga afrikanska samhällen och många av Finska Missionssällskapets systerkyrkor ser därför hiv och aids som sin största enskilda utmaning.

De som insjuknat behöver mångsidig hjälp och stöd, eftersom attityderna mot hiv-positiva fortfarande är mycket hårda på många håll och socialskyddet ofta är obefintligt. Kyrkorna ger upplysning, arbetar för att förändra attityder, ser till att vården når de behövande och hjälper barn som mist sin far eller sin mor på grund av aids.

Hjälp till vårdnadshavare i Etiopien

I till exempel Etiopien  hjälper Finska Missionssällskapet barn vars ena eller båda föräldrar dött i aids. Om barnen mist båda föräldrarna försöker man ordna så att de kan bo hos någon släkting, syskon eller granne. Stödpersoner besöker regelbundet den familj där barnet bor. Fadderbarnens vårdnadshavare får ett understöd på 25 euro i månaden. Pengarna används för att ge barnen mat, hälsovård och skolgång.

År 2002 inledde Finska Missionssällskapet ett stödprogram tillsammans med Mekane Yesuskyrkan i städerna Dessie, Woldiya och Kombolcha. Målet är att ge föräldralösa barn grund- och yrkesutbildning och att stöda barnen i deras utveckling. Idag, år 2012, når hjälpen 300 fadderbarn hjälp.

Ge en gåva via mobilen

Det går också att delta i kollekten med mobiltelefon. För att ge 5 euro, skicka ett textmeddelande med texten KOLLEKT5, för att ge 10 euro, skriv KOLLEKT10. Skicka meddelandet till nummer 16160.

Läs mera om mobilkollekterna