Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finländarna förhåller sig positivt till mission

Sex av tio finländare förhåller sig i huvudsak positivt till mission. Taloustutkimus Oy intervjuade ca tusen 15 – 79 åringar på 99 orter i september.

Ordet mission får var annan finländare att tänka på hjälpverksamhet, d.v.s. utbildning, hälsovård och biståndsarbete. Nästan alla finländare har någon slags uppfattning om vad mission är: 58 procent är positivt inställda, 37 procent har både positiva och negativa uppfattningar och 4 procent har främst negativa uppfattningar.

Närmare 80 procent av dem som svarat anser att mission behövs i utvecklingsländerna, att mission driver biståndsarbete, baserar sig på kärlek till nästan och främjar andligt och materiellt välstånd. Över hälften anser att mission främjar jämlikhet. Merparten understöder församlingarnas mission.

Efter hjälpverksamheten är den näst vanliga uppfattningen att mission hör samman med kyrka och religion. Över en femtedel nämner spridandet av religion, omvändande och döpande. Den tredje vanligaste uppfattningen är att människor förknippar mission med utvecklingsländer, speciellt Afrika och fortfarande med Ambolandet.

Liten skillnad mellan åldersgrupper

De olika åldersgruppernas syn på mission skiljer sig inte väsentligt från varandra. Hjälpverksamhet är den rådande uppfattningen i åldersgruppen under 45 år, över 45-åringarna poängterade spridandet av religion. Kvinnorna och akademiskt utbildade hade en mera mångsidig uppfattning om mission än män och mindre utbildade. De som inte hör till kyrkan förknippar mission med hjälpverksamhet, religion och kyrka.

Nästan hälften säger att de gärna donerar medel för mission, en tredjedel gör det inte. De mest villiga understödarna är kvinnor, över 60-åringar, singlar och lågavlönade.

Jubileumsåret 2009

Finska Missionssällskapet firar sitt 150-års jubileum nästa år. Sällskapet grundades den 19 januari 1859. Kyrkostyrelsen har bestämt att år 2009 är ett jubileumsår för kyrkans mission.