Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finländarna sjöng och donerade 600 000 euro till Angola

Finska Missionssällskapets julinsamling ”Julfred till Angola” inbringade sammanlagt 585 218 euro. Hälften kom från kollekterna, som samlades under sångevenemangen ”De vackraste julsångerna”. Intäkterna från julsångsringsignalerna, som man kunde beställa till sin mobil, kanaliserades också till denna insamling.  Ledaren för den evangelisk-lutherska kyrkan i Angola, Tomas Ndawanapoja, deltog själv under sitt Finlandsbesök i många evenemang före jul och tackar för stödet.

”Kyrkan arbetar i ett land, som repar sig efter ett trettioårigt inbördeskrig. Vi satsar väldigt mycket på andligt arbete. Vår kyrka har endast 26 000 medlemmar, men vi fungerar aktivt på olika håll i landet och sänder präster och evangelister till glesorterna”, berättar Ndawanapoja. ”Till det behövs personal, som skall utbildas.”

Merparten av kyrkans medlemmar bor på landsbygden och kämpar med stora ekonomiska svårigheter. Ett återkommande problem är hur kyrkan kan betala lön åt präster och evangelister. Vanligen får dessa sin utkomst från något annat arbete, t.ex. jordbruk.

I dagsläget är kyrkan beroende av stöd utifrån, men arbetar hårt för att bli ekonomiskt oberoende.

Läkaren långt borta

Återuppbyggnadsarbetet är bara i sin början och samhällstjänsterna haltar. Den lutherska kyrkan fungerar aktivt inom den sociala sektorn.

I åratal har bl.a. finlandssvenska missionärer från Finska Missionssällskapet arbetat i kyrkans klinik i Shangalala, gjort vaccineringsresor till landsbygden och utbildat bybarnmorskor. Ungdomarna får hiv- och aidsupplysning, de som insjuknat och de anhöriga får rådgivning och andligt stöd. Spridningen av hiv och aids har tilltagit, då folk nu kan resa mera än under inbördeskriget.

På glesorterna är hälsovårdstjänsterna få. Ofta hinner ett barn dö i t.ex. hjärnhinneinflammation innan patienten kan få hjälp. Tjugo procent av barnen, som dör innan de hinner bli femåringar, dör i lunginflammation, säger statistiken från WHO.

Finska Missionssällskapet har använt medel från Finlands utrikesministerium för att bygga skolor i Huambo och Shangalala. Finlandssvenska församlingar och privatpersoner har understött speciellt Shangalala-skolan i södra Angola. Nu då skolan är färdigbyggd satsar understödarna på att betala fadderelevernas skolavgifter. Fredsfostran är en viktig del av undervisningen.

Både landets största kyrka, den katolska kyrkan och de mindre protestantiska kyrkorna i Angola arbetar tillsammans för fred och försoning och kämpar för att angolanerna kunde leva ett mera rättvist och människovärdigt liv.

Tio procent av insamlingens intäkter kanaliseras till Finska Missionssällskapets och dess övriga samarbetsparters arbete för fred och försoning.

Finska Missionssällskapet, som har samarbetar med den lutherska kyrkan i Angola sedan år 1939.

Ann-Christine Marttinen