Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet 160 år – Ge utstötta nytt hopp!

Under år 2019 firar Finska Missionssällskapet sitt 160-årsjubileum. Organisationen grundades 19.1.1859.  Som en symbol för de år som Missionssällskapet fått vara med och sprida hopp i världen delges berättelser som handlar om just hopp.

Berättelserna lyfter fram exem­­pel på hur verksamheten runtom i världen hjälper utsatta människor. Berättelserna publiceras bland annat på Missionssällskapets Facebook-sida.

Hjälp till diskriminerade folk

En jubileumsinsamling pågår också under året. De insamlade medlen riktas till utsatta och diskriminerade folkgrupper i olika utvecklingsländer där Missionssällskapet verkar.

Diskriminering och förföljelse är vardag i många länder. Minoriteter har ofta ingen som för deras talan och många blir diskriminerade på grund av kön eller handikapp. Otrygghet och rädsla är del av mångas vardag.

Missionssällskapet hjälper utsatta minoriteter, till exempel de kristna i Pakistan. Foto: Elisa Nousiainen

Ett exempel är de kristna i Pakistan, som utgör en liten och sårbar grupp, vars vardag präglas av våld och terrordåd. Den som anklagas för att ha brutit mot la­garna om hädelse kan få vänta länge, ibland i åratal, i fängelse innan ärendet behandlas.

Största delen av de kristna är fattiga och lever under svåra förhållanden. Religiösa minoriteter dis­krimineras och därför är det svårt att få jobb.

Kyrkan i Peshawar arbetar för dialog och fredlig samvaro mellan religioner. Kyrkan ordnar läger för ungdomar med olika religiös bakgrund så att de lär sig respektera människor med annan religion.

I de skolor som kyrkan grundat lär sig barn att studera och leka tillsammans, oberoende av vilken religion de tillhör. Sko­lorna satsar speciellt på att flickor ska få möjlighet att utbilda sig. I kyrkans skolor studerade ifjol totalt 5 366 barn och unga.

Till insamlingen:

www.finskamissionssallskapet.fi/160-ars-insamling