Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet antogs som samarbetsorganisation till Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråds exekutiva kommitté antog den 8 mars Finska Missionssällskapet som sin samarbetsorganisation.

Den exekutiva kommittén, som var samlad vid det ekumeniska institutet i  Bossey nära Genève, beslöt i enlighet med stadgarna att ge sällskapet status som ekumenisk serviceorganisation specialiserad på missionsarbete (specialized ministries).

Ställningen som ekumenisk serviceorganisation är definierad i stadgarna. Kyrkornas världsråds centralkommitté erkände vid ett möte på Kreta ifjol att Finska Missionssällskapet uppfyller de stadgeenliga villkoren. En rekommendation utfärdades sedan till den exekutiva kommittén. Kyrkans utrikesråd förordade sällskapets anhållan.

Ställningen som specialiserad ekumenisk serviceorganisation ger sällskapet rätt att sända en delegat med yttranderätt till Kyrkornas världsråds generalförsamling, och en rådgivare till centralkommitténs möten.

”Erkänsla för vårt arbete”

Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen konstaterade att beslutet från Kyrkornas världsråd (KVR) är ett viktigt erkännande för Finska Missionssällskapets arbete.

”Ekumeniskt missionssamarbete har varit kännetecknande för sällskapet under hela dess historia, eftersom ekumenik och mission har ett nära samband. I missionsarbete är det ju fråga om hela Kristi kyrkas gemensamma vittnesbörd”, konstaterade verksamhetsledare Seppo Rissanen om beslutets betydelse.

”Finska Missionssällskapet har i sin verksamhet tillämpat ekumeniskt godkända principer och bedrivit ekumeniskt samarbete, vilket innebär att detta godkännande som medlemsorganisation i KVR inte för med sig någon förändring i dem. Sällskapet har redan under flera års tid även kunnat delta i samarbetet för organisationsmedlemmarna”, tillägger Rissanen.

”Fler handlingsmöjligheter”

”Godkännandet ger oss ändå fler handlingsmöjligheter i olika sammanhang. De kristna kyrkorna lever i en kraftig förändringstid på olika håll i världen. I denna situation måste man på olika sätt sträva efter att stärka samarbetet mellan kyrkorna i deras arbete för att förmedla budskapet om Guds kärlek, vilket är själva kärnan inom både ekumeniken och missionsarbetet”, sade Rissanen.

Sällskapet var medlem i Internationella missionsrådet ända sedan det grundades 1921 fram till dess att det 1962 anslöts till Kyrkornas världsråd.  Då bröts arbetskontakten till KVR, eftersom endast kyrkor var medlemmar i KVR, liksom nu.

Den stadgereform inom KVR som inleddes vid generalförsamlingen i Porto Alegre i Brasilien 2006 gjorde det senare möjligt att erkänna även missionsorganisationer som samarbetsorganisationer i enlighet med stadgarna.

KVR är det mest omfattande och bredbasiga samarbetsorganet inom vår tids ekumeniska rörelse. Till KVR hör 349 kyrkor i 110 länder. Antalet medlemskyrkor representerar 560 miljoner kristna.