Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet avbryter samarbetet med palestinsk samarbetspartner

Israels försvarsminister Benny Gantz har undertecknat en deklaration som definierar sex medborgarorganisationer, som verkar på Västbanken i Palestina, som terroristorganisationer. En av dem är Missionssällskapets samarbetspartner Defence for Children International – Palestine (DCIP). Vårt samarbete började år 2015 då Missionssällskapet sökte samarbetspartner för barnskyddsarbete. I och med Israels deklaration finns det inte längre några förutsättningar för detta samarbete.

Foto: Sari Lehtelä.

Samarbetet har gällt stärkande av barnskyddet

DCIP är en del av den internationella barnskyddsorganisationen Defence for Children International, som grundades år 1979. Organisationen har en ställning som expertorganisation och den fungerar som rådgivarorganisation för FN:s ekonomiska och sociala rådet. Förutom Missionssällskapet har till exempel EU och Unicef samarbetat med DCIP. Syftet med arbetet är att stärka och försvara barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

DCIP:s och Missionssällskapets samarbete har gällt utvecklandet av barnskyddet i de palestinska områdena. Målsättningen har varit att verka för att förutom lagstiftningen även attityder och praxis grundar sig på barnets rättigheter i Israel och De palestinska områdena. DCIP har gett barn rättshjälp och företrätt dem i rättegångsförhandlingar i De palestinska områdena och Israel.

Missionssällskapet har aktivt följt upp arbetets relevans och medelhantering. Våra medel har använts på överenskommet sätt.

”I och med myndigheternas deklaration finns det inte längre några förutsättningar för samarbete. Ytterligare samarbete skulle få potentiella konsekvenser för hela vårt arbete”, säger Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson.

”Vi vill fortsätta att arbeta för försoning och rättvisa, även på detta område, där spänningarna nu ökat ytterligare.”

Tilläggsinformation:

Rolf Steffansson,
verksamhetsledare, Finska Missionssällskapet
tfn. 043 824 0649
rolf.steffansson@finskamissionssallskapet.fi

Tero Norjanen,
direktör för utrikesarbetet, Finska Missionssällskapet
tfn. 040 764 8229
tero.norjanen@finskamissionssallskapet.fi