Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet beviljar 100 000 euro till jordbävningsoffren

I dag är det exakt en vecka sedan den katastrofala jordbävningen drabbade sydvästra Kina. Finska Missionssällskapets insamling för jordbävningsoffren fortsätter. I detta skede sänder sällskapet 100 000 euro till den kinesiska, kristna biståndsorganisationen Amity Foundation. Amity har vädjat till sina samarbetsparter om 1 miljon euro för nödhjälp och återuppbyggnad.

Amity Foundation har delat ut vatten, mat och annan nödhjälp på de värst drabbade områdena. Under veckoslutet sände organisationen 1200 tält och 1000 filtar för distribution i staden Mianyang med omgivning. Mianyang hade 20 000 invånare. 80 procent av husen har nu rasat. Staden har också fått ta emot många evakuerade från den svårast drabbade staden Beichuang. Behovet av vatten och mat är stort.

Återuppbyggnad och andligt stöd

Många frivilliga, som är beredda att ge krishjälp, har tagit kontakt med Amity. Organisationen sänder en liten grupp till Sichuan, som stöd för den personal som arbetar där.

Jordbävningen har lämnat många barn föräldralösa. Fast man i detta skede ännu inte har några siffror, har Amity vädjat om hjälp för de föräldralösa.

På lång sikt planerar Amity att återuppbygga hus, skolor, kliniker och vattenanläggningar.
Jordbävningen var den värsta i Kina på 30 år. Enligt officiell statistik har dödssiffra stigit till över 30 000 och 5 miljoner har blivit hemlösa.

Delta på många sätt

Man kan stöda jordbävningsoffren genom en inbetalning till Finska Missionssällskapets konto Sampo 800014-161130. Skriv KINA i meddelandefönstret.

Man kan också stöda Finska Missionssällskapets katastroffond per telefon: Telefonnumret för katastrofinsamlingen är 0600 02020 (19,79 € + lna)

Stöd katastrofarbetet – sänd meddelandet HJÄLP5 (ger 5 euro) eller HJÄLP10 (ger 10 euro) till numret 16160.

En nätdonation kan ges på adressen www.mission.fi /natdonation