Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet deltar i Kyrkornas världsråds generalförsamling – nytt missionsdokument behandlas

Kyrkornas gemensamma missions- och fredsarbete har en central roll generalförsamlingen i Busan
Kyrkornas gemensamma missions- och fredsarbete har en central roll generalförsamlingen i Busan

Den 30 oktober till 8 november samlas representanter från 345 medlemskyrkor vid Kyrkornas världsråds (KV) tionde generalförsamling i Busan, Sydkorea. Temat är ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”.

Kyrkornas världsråd har nyligen lanserat två ekumeniska grunddokument inför generalförsamlingen. Missionsdokumentet ”Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes”  är viktigt för Finska Missionssällskapets kommande verksamhet. Missionsförklaringen lyfter upp marginaliserade folkgrupper och kyrkorna i den globala södern.

”Söderns kyrkor vill verka aktivt inom missionsarbetet. Missionsdokumentet fäster speciellt uppmärksamheten vid att människor som förtrycks på olika håll i världen ska delta i arbetet. Vid Finska Missionssällskapet är vi väl bekanta med de här utmaningarna”, säger Seppo Rissanen, Finska Missionssällskapets verksamhetsledare.

Arbetet med missionsdokumentet inleddes efter den förra generalförsamlingen i Porto Alegre 2006. Senast kyrkorna enades om ett liknande dokument var år 1982.

– Kyrkornas världsråds nya missionsdokument behandlar de globala förändringar som berör kyrkornas vittnesbörd på olika håll i världen. KV:s uppgift är främst att behålla Kristi världsvida kyrkas enhet, säger verksamhetsledare Seppo Rissanen.

Samarbete med Mekane Yesus-kyrkan i Busan

Finska Missionssällskapet har kallats för att ordna en workshop för mötesdeltagarna tillsammans med Etiopiens evangeliska kyrka Mekane Yesus. Temat är holistisk mission och arbetet bland diskriminerade folkgrupper.

– Finska Missionssällskapets ombads att delta i programmet för att stärka missionens roll i kyrkornas liv. Vi är glada över att vi tillsammans med våra etiopiska vänner kan berätta om missionssamarbetet mellan norr och söder.

Verksamhetsledare Seppo Rissanen är Finska Missionssällskapets officiella representant vid generalförsamlingen, KVs högst beslutande organ. Därtill deltar sällskapets expert i teologiska frågor, Mari Pöntinen. Missionärerna Kirsi Leikola och Risto Leikola är medarrangörer i programmet tillsammans med den etiopiska kyrkan. Sällskapets informatör Joanna Lindén-Montes verkar som en av Kyrkornas världsråds fotografer vid generalförsamlingen.

Finska Missionssällskapet samarbetar med Kyrkornas världsråd. Sällskapets ställning som specialiserad ekumenisk serviceorganisation ger sällskapet rätt att sända en delegat med yttranderätt till Kyrkornas världsråds generalförsamling, och en rådgivare till centralkommitténs möten.

För mera information kontakta Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Seppo Rissanen, seppo.rissanen@suomenlahetysseura.fi, tfn 020 7127 333.

Läs mera om Finska Missionssällskapet och Kyrkornas världsråd