Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet fick sin 3000. fadder. Nu söks faddrar för åldringar

Finska Missionssällskapets fadderverksamhet, som hjälper tusentals barn på olika håll i världen, fick sin 3000. fadder före påsk. Enskilda barn och barngrupperna får tack vare sina finländska faddrar möjlighet att gå i skola.

Trots att grundskolan i många länder är gratis, måste barnet själv skaffa skoluniformer och skolmaterial. Om familjerna måste välja mellan dagligt ris eller skolhäften, är det inte svårt att gissa hur de prioriterar.

Finska Missionssällskapet driver fadderprogram i Angola, Botswana, Etiopien, Namibia, Senegal, Tanzania, de palestinska områdena, Israel, Kina, Nepal, Thailand, Colombia och Venezuela. Sällskapet kanaliserade år 2007 ca 800 000 euro till fadder- och stipendiatverksamhet. År 2007 utvidgades fadderprogrammet till Ryssland.

Judisk och arabisk ålderdom under samma tak

Nu söker Finska Missionssällskapet faddrar för åldringarna i Ebenezerhemmet i Haifa, som är det första kristna åldringshemmet i Israel. Åldringarna kommer från många olika kulturer och talar hebreiska, arabiska, engelska, ryska och tyska, rumänska, ungerska och serbiska.

Hemmet får inget statsunderstöd och det som åldringarna själva kan betala täcker inte kostnaderna. Hemmet understöds av utländska församlingar och organisationer samt lokalförsamlingar i Israel. Därför startar Finska Missionssällskapet ett pilotprojekt med Ebenezerhemmet. Finländska faddrar kan stöda 20 av hemmet åldringar som grupp. Brev och besök är välkomna. Fadderkostnaderna är 25 euro i månaden.

Ebenezerhemmet är ett resultat av internationellt samarbete och byggdes för tretio år sedan för messianska judar. Nu är invånarna både judar och kristna araber och de trivs under samma tak. Hemmet är byggt på mark som ägs av Lutherska världsförbundet och leds av en kommitté vars medlemmar kommer från Israel, Finland, Norge, Tyskland och Danmark.

Hemmets första föreståndare var Finska Missionssällskapets missionär Jouko Kokkonen. Efter honom har föreståndarna kommit turvis från Norge och Finland. Den nuvarande föreståndaren Johnny Khouri är den första israelen och arab till sin bakgrund. Hemmet har en personal på 30, av vilka en del är volontärer från olika håll i världen.

Vård med kvalitet

Ebenezerhemmet förmedlar kristen kärlek på ett mycket personligt sätt. Åldringsvården förutsätter att personalen känner till åldringarna, vet vad de har upplevt samt högaktar deras åsikter och erfarenhet.

Volontärerna från olika länder har haft en viktig roll i Ebenezer. Hemmet har i sin tur erbjudit volontärerna en möjlighet att bli bekanta med människor och berikas av deras erfarenheter.
Varje morgon börjar med en andakt. I hemmets egen psalmbok är varje psalm på fyra olika språk. Efter morgonmålet deltar åldringarna i olika aktiviteter, får fysioterapi, handarbetar och njuter av utfärder, filmer och gäster.

Ebenezerhemmets 30 platser är nästan alltid besatta. I trevåningshusets nedersta våning sköter man åldringar som behöver hjälp med bl.a. bespisning, motion och läkarbesök.

Två missionärer från Finska Missionssällskapet arbetar på deltid i Ebenezer. Finska Missionssällskapet är det enda missionssällskap som arbetar både i Israel och på de palestinska områdena.

Ann-Christine Marttinen informatör, Finska Missionssällskapet