Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet förnyade sin visuella profil

Den nya logon lanserades 18 april 2016.
Den nya logon lanserades 18 april 2016.

Finska Missionssällskapet har fått en ny visuell profil. Förnyelseprocessen har genomförts med respekt för organisationens historia och långsiktiga, pålitliga arbete. Den nya logon föreställer Missionskyrkans fasad och den röda färgen påminner om Missionskyrkans tegelröda ytterväggar.

Den lilla Missionskyrkan på Observatoriegatan 18 i Helsingfors har fungerat som en mötespunkt i mer än hundra år. Kyrkan är belägen i anslutning till organisationens verksamhetshus. Kyrkan symboliserar hopp, en fristad och kontinuitet: samma värden som Finska Missionssällskapet representerar. Den nya logon påminner om missionskyrkan och kommunicerar Finska Missionssällskapets rötter och värden.

Förnyelsen av den visuella profilen hör samman med Finska Missionssällskapets strategi för åren 2017-2022, Hoppets vägkarta. Sällskapet genomgick senast en visuell förnyelse år 2007. 

– Målet med förnyelsen är att lyfta fram Finska Missionssällskapet som en expert på holistisk mission, en modig föregångare och en pålitlig samarbetspartner. Detta står skrivet i vår nya slogan ”Hopp. Samarbete. Framsteg.”, berättar verksamhetsledare Seppo Rissanen.

– Det råder brist på hopp idag, speciellt kristet hopp och det holistiska uppdrag som Jesus gav. Evangeliet tillhör alla folk och hela skapelsen. Finska Missionssällskapet beaktar lokala kulturer och religioner och tar i beaktande hur Bibeln tolkas lokalt. Evangeliet kan beröra människor världen över, när budskapet tar avstamp i den lokala kulturen och förmedlar hopp mitt i den verklighet människorna lever i, tillägger Rissanen.

Kommunikations- och reklambyrån Myy har fungerat som samarbetsbart i den visuella förnyelsen.

Ett nytt namn för internationellt samarbete

Utomlands kommer Finska Missionssällskapet i fortsättningen heta Felm. I utrikesarbetet har det visat sig att man behöver ett enkelt namn som är lätt att komma ihåg. Finska Missionssällskapets förra engelskspråkiga namn, förkortat FELM, har rotat sig i många länder. I fortsättningen skrivs namnet med små bokstäver. Användningen av de franska och spanska förkortningarna upphör.

Hopp. Samarbete. Framsteg.                                 

Finska Missionssällskapet arbetar långsiktigt för en rättvis och medmänsklig värld. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete i nästan 160 år. Vi verkar i 30 länder tillsammans med samarbetskyrkor och -organisationer.

Vi strävar efter positiv, hållbar förändring i utvecklingsländerna. Vi bygger en värld där alla kan göra sin röst hörd. Vi lever sida vid sida med lokalbefolkningen och verkar tillsammans med lokala samarbetspartner.

Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, utrikesministeriets partnerorganisation samt en av de största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbetet.

Ladda ner den nya logon: www.finskamissionssallskapet.fi/materialbank

Uppdateringar:

Nyheten uppdaterades 18.4 klockan 16:55 med ett citat av verksamhetsledare Seppo Rissanen, från lanseringsevenemangen i Missionskyrkan. 

För mera upplysningar kontakta:

Kommunikationsdirektör Iiris Kivimäki tfn. 050 582 6396, iiris.kivimaki@suomenlahetysseura.fi

Visuell planerare Jarmo Kulonen tfn. 050 576 9437