Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet har avbrutit sitt ekonomiska stöd till Ryssland

Finska Missionssällskapet har flera projekt i Ryssland, men på grund av Rysslands anfallskrig avbryter vi utbetalningen av de planerade stöden tills vidare. Till följd av kriget och de internationella sanktioner som det lett till, är det nu nästan omöjligt att betala ut det ekonomiska stödet till projekten i Ryssland.

Barnens skyddshem Dikoni kommer att från stöd från de lokala myndigheterna och är i fortsättningen mindre beroende av utländskt stöd. Bild Christina Heikkilä.

”De andliga banden med Ingermanlands kyrka och med våra andra samarbetspartner bibehålls”, säger Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Finska Missionssällskapets arbete i Ryssland avslutas planenligt i slutet av detta år. Inom den ingermanländska kyrkan i Ryssland har vi främjat utvecklingen av församlingars ekonomiska oberoende. Det redan utförda arbetet ger goda förutsättningar för självständig medelsanskaffning i församlingarna.

Missionssällskapet har stött barnens skyddshem Dikoni i Viborg. Chefen för Dikoni har de senaste dagarna lyft fram betydelsen av det utländska stödet och de ryska myndigheterna har meddelat att de börjar stöda skyddshemmet så att verksamheten kan fortsätta.

”Det ser ut som att Dikonis framtid är tryggad just nu: om myndigheterna börjat stöda vår verksamhet, kommer vår långvariga samarbetspartner att klara sig utan utländskt stöd, och det viktiga arbetet kan fortsätta”, säger regionchef Miikka Kallio.

Skyddshemmet Dikoni ger barn i svåra livssituationer ett hem och stöder deras familjer däribland flyktingfamiljer. I Sankt Petersburg stöder Missionssällskapets samarbetspartner Kashdij-stiftelsen funktionshindrade barn, och deras familjer.

De insamlade medlen för arbetet i Ryssland har använts för avsett ändamål. Vi betalade ut stödet till våra samarbetspartner innan anfallskriget började. Missionssällskapet har föreslagit för understödarna att deras stöd till arbetet i Ryssland går till vår katastroffond för att hjälpa flyktingarna från Ukraina.