Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet och Lutherska världsförbundet slöt ett samarbetsavtal

Finska Missionssällskapet och Lutherska världsförbundet har undertecknat ett samarbetsavtal, som förstärker samarbetet mellan organisationerna. Avsiktsförklaringen för detta samarbetsavtal gjordes i februari detta år.

”Samarbetet är mer än paragrafer”, sade teol.dr Ishmael Noko, generalsekreterare vid Lutherska världsförbundet i samband med underteckningen på Finska Missionssällskapet den 3 december. ” Finland är en medborgarorganisationernas trädgård, där kvinnor och män arbetar för demokrati och vägleds av sunt förnuft. Ert land, som aldrig haft kolonier, har nått ut i världen genom kyrkans organisationer.”

”Lutherska världsförbundet har hittills fungerat som en länk mellan de olika lutherska kyrkorna i världen,” sade chefen för FMS utrikesavdelning Tuula Sääksi. ”Organisationernas roll har varit obetydlig. De har främst varit kanaler för kyrkornas bistånd utomlands. LVF anser dock att även missionsorganisationer har en stor betydelse då man utvecklar samarbetet inom de lutherska kyrkornas kommunion.”

Ishmael Noko har föreslagit underhandlingar med missions- och biståndsorganisationerna under våren 2005, där man diskuterar möjligheterna att bättre utnyttja den sakkunskap de har gällande mission.

Enligt Tuula Sääksi är kyrkornas och missionsorganisationernas utmaningar i dag så stora att man bör finna nya arbetsformer som betjänar såväl kyrkor som missionsorganisationer.

Finska Missionssällskapet har länge samarbetat med Lutherska världsförbundet. Sällskapet har deltagit i olika samarbetsprojekt samt avdelat personal för LVF:s teologiska forskning. Det nya samarbetsavtalet ger FMS bättre möjligheter att aktivt utveckla ett multilateralt missionssamarbete inom hela den lutherska kommunionen.

”Genom ett brett samarbete kan man bättre bekämpa t.ex. aidspandemin eller befrämja mänskliga rättigheter”, konstaterar Sääksi.

Finska Missionssällskapet arbetar i över 20 länder och har samarbetsavtal med de flesta lutherska kyrkor där. Ett multilateralt samarbete inverkar inte på tidigare bilaterala samarbetsavtal, men många av FMS samarbetskyrkor är medlemmar i LVF och man torde i framtiden kunna arbeta också multilateralt via LVF.

”Ett multilateralt samarbete minskar kyrkornas beroende av en enda samarbetspart,” konstaterar Tuula Sääksi.

Ramavtalet mellan FMS och LVF är giltigt i fem år. FMS ekonomiska insats bestäms på årlig basis. För år 2005 har sällskapet reserverat 100 000 euro, bl.a. för att stöda det ekumeniska teologiska institutet i Bolivia och för att starta forskningsprogrammet inom avdelningen för teologisk forskning  i LVF.