Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet överlämnade gåvobrev från 75-årsinsamlingen till president Martti Ahtisaari

Sällskapets direktor överlämnade ett gåvobrev till president Ahtisaari. Foto: Salla Matilainen
Sällskapets direktor överlämnade ett gåvobrev till president Ahtisaari. Foto: Salla Matilainen

Finska Missionssällskapets direktor Seppo Rissanen överlämnade ett gåvobrev från Martti Ahtisaaris födelsedagsinsamling till presidenten i hans hem 26.6.2012. Martti Ahtisaari fyllde 75 år den 23 juni. Medlen från hans födelsedagsinsamling riktas genom Finska Missionssällskapet till utbildningen av speciallärare i Tanzania. Insamlingen hade fram till presidentens födelsedag inbringat dryga 20 000 euro.

Presidentens födelsedagsinsamling riktas genom stipendier som bär Ahtisaaris namn till utbildningen av speciallärare i Tanzania vid Sebastian Kolowa College (SEKUCo), som understöds av sällskapet. SEKUCo utbildar speciallärare för funktionshindrade barn.

Funktionshindrade barn och unga löper risk för utslagning i Tanzania. Det finns inte tillräckligt med lärare för funktionshindrade, och många funktionshindrade barn kommer sig inte till skolan.

Banden mellan sällskapet och president Ahtisaari härstammar från Ahtisaaris tid som ambassadör i Tanzania och från Namibia, där Ahtisaari verkade som specialsändebud för FN:s generalsekreterare för att landet skulle bli självständigt och kunna ordna fria val.

I det gåvobrev som sällskapet sammanställt stod namnen på alla som deltagit i insamlingen.

Utbildning är nyckeln till utveckling

Sällskapets direktor Seppo Rissanen gratulerade presidenten och tackade för hans stöd för Finska Missionssällskapets arbete. Martti Ahtisaaris namn förknippas ofta med temat fred och försoning runtom i världen.

”På arbetets vägnar är jag ofta tvungen att besöka länder där det inte råder fred. Därmed saknas i allmänhet också allt annat, eftersom fred är en grundförutsättning för välfärd. I alla dessa länder hör jag ofta också Ert namn nämnas”.

Rissanen betonade i sitt gratulationstal en hälsning från världens unga om utbildningens betydelse mitt bland hopplöshet och fattigdom.

President Ahtisaari tackade sällskapets representanter för det gångna och fortsatta samarbetet.

”Samtidigt tackar jag alla de missionärer vid sällskapet genom vilka jag i olika skeden av mitt liv har fått bekanta mig med missionsarbetet samt den lokalbefolkning där arbetet utförs.”

”Jag var mycket glad över detta insamlingsobjekt, eftersom lärarutbildning är av största vikt för utvecklingen”, konstaterade presidenten.

Födelsedagsinsamlingen hedrar Ahtisaaris och Sekucos arbete

Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka grundade Tumaini-universitetets utbildningsenhet Sebastian Kolowa i Lushoto år 2007. SEKUCo är landets enda universitet som är inriktat på att utbilda speciallärare. Universitetet har vuxit snabbt: under det första året var antalet studerande 138, år 2012 var de 1553. De första lärarna som specialiserat sig på specialundervisning blev färdiga år 2010.

Universitetet som byggts för att vara tillgängligt erbjuder även funktionshindrade studerande en god miljö. För närvarande studerar ett tjugotal funktionshindrade studerande vid universitetet. I anslutning till SEKUCO verkar också ett institut för fredsforskning.

”En donation som bär presidentens, Nobelpristagarens och Tanzanias f.d. ambassadörs namn betyder verkligen mycket för vårt universitet. Denna insamling hedrar förutom Ahtisaari även vårt arbete”, sade SEKUCos ledare Anneth Munga vid sitt besök i Finland senaste vecka.

SEKUCos lärare påverkar samhället

Med hjälp av stipendierna kan de studerande helt koncentrera sig på sina studier.

”Ett stipendium innebär alltid en lättnad för den studerande. SEKUCo är ett privat universitet, och vi får ingen finansiering från staten, så därför är våra terminsavgifter relativt höga. Ett stipendium för ett flitigt och gott arbete motiverar våra begåvade ungdomar att fortsätta inom den bransch de valt.”

Universitetets mål är också att bedriva politiskt påverkansarbete för att förbättra de funktionshindrades ställning och ge dem människovärde. Det finns också mycket arbete att uträtta när det gäller attitydfostran.

”Varje lärare som utexamineras från oss bedriver också fortgående påverkansarbete i sitt arbete. De är fostrare, men deras arbete tar inte slut i klassrummet. Många tanzaniska lärare vet inte hur funktionshindrade barn ska undervisas, och många föräldrar kämpar med skamkänslor. Det är viktigt att få dem att förstå att varje barn har rätt att lära sig. Påverkansarbete ska alltså bedrivas på alla fronter, och de lärare som utexaminerats från oss möter detta behov genom att fungera som ögonöppnare i samhället.”

”Då vi i vårt arbete utgår från de människor som befinner sig lägst ner i den sociala pyramiden, kan vi nå hela samhället”, påminde Munga.

Ahtisaaris 75-årsinsamling pågår till årets slut.

Gratulationer kan göras som inbetalning till följande konto:

IBAN: FI16 8000 1400 1826 72
BIC: DABAFIHH

Märk inbetalningen: Martti Ahtisaari 75 år samt givarens namn, adress och eventuell e-postadress. Inbetalarens namn kommer med på den skrift som överräcks till Ahtisaari.

(Insamlingstillstånd 2020/2010/3168 beviljat 15.11.2010. Nr 1107K12 för Åland beviljat 14.9.2011)

Tilläggsinformation:
Finska Missionssällskapets koordinator för kyrkligt arbete, Päivi Anttila, tel. 040 750 4544

Finska Missionssällskapets chef för medelanskaffning, Silja Lehti, tel. 040 903 0404

Ambassadör - emeritus Kari Karanko
Ambassadör - emeritus Kari Karanko