Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet rekryterar en ny verksamhetsledare

Finska Missionssällskapet är en av kyrkans missionsorganisationer och en av Finlands största organisationer inom utvecklingssamarbetet. Missionssällskapet verkar för tro, hopp och kärlek i 27 länder.

Foto: Joanna Lindén-Montes

Finska Missionssällskapet rekryterar en ny verksamhetsledare, då den nuvarande tar sig an nya uppgifter.

Verksamhetsledaren ansvarar för Missionssällskapets strategiska ledning. Verksamhetsledaren spelar en nyckelroll i styrningen av resurserna och utvecklingen av arbetet. Vi förutsätter en god ledarskapsförmåga samt erfarenhet av ledarskap, förmåga att inspirera människor och förtrogenhet med administration och ekonomiska frågor. Verksamhetsledaren ansvarar för sin verksamhet inför styrelsen.

Verksamhetsledaren ska ha en högre högskoleexamen som lämpar sig för tjänsten. En magisterexamen i teologi och prästvigning ses som en fördel. Verksamhetsledaren ska förbinda sig till kyrkans holistiska missionsuppdrag och vara förtrogen med missionsteologi.

Verksamhetsledaren bör ha förmåga att nätverka i nationella och internationella sammanhang. Personen förväntas ha erfarenhet av att arbeta med internationella uppdrag, gärna inom mission och utvecklingssamarbete. Verksamhetsledaren bör ha kunskap om ekumeniska organisationer samt aktörer inom kyrkligt arbete, missionsarbete, utvecklingssamarbete samt fred och försoning.

Verksamhetsledaren bör ha utmärkta kunskaper i finska, goda kunskaper i engelska och tillfredsställande kunskaper i svenska. Verksamhetsledaren förväntas ta emot uppdraget den 1 augusti 2023.

Ansökningar med löneanspråk bör sändas in senast 21.4.2023 klockan 16. Klicka här för att ansöka.

Mera information om tjänsten och lönen fås av Missionssällskapets styrelseordförande, biskop Simo Peura (tfn 0400 927153) och Missionssällskapets verksamhetsledare, Rolf Steffansson (rörande nuvarande verksamhet) (tfn 043 8240649).