Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet representeras i daliternas stödförening

Anu Vasamies-Hackenbruch från Finska Missionssällskapet har valts in i styrelsen för daliternas stödförening. Finländarnas intresse för att hjälpa Nepal fick en uppföljning tisdagen 31.8, då stödföreningen för nätverket för solidaritet med Nepals daliter höll sitt konstituerande möte på teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Daliternas stödförening grundades för att göra levnadsförhållandena bland daliterna i Nepal och dess grannländer kända och stärka dalitrörelsens kamp för de mänskliga rättigheterna. Daliterna har under de senaste tjugo åren aktiverat sig politiskt, och den nya föreningen hör till det internationella stödnätverket för daliterna.

Gemensamt påverkansarbete

Syftet med stödföreningen är att publicera information om daliterna, ordna evenemang och samarbeta med andra finländska och internationella organisationer som arbetar för daliterna. Föreningen strävar vidare efter att verka i en expertroll och påverka finländska beslutsfattare, myndigheter och företag i syfte att främja icke-diskriminerande arbetssätt.

Det konstituerande mötet öppnades av pastor och författare Jaakko Heinimäki. Till ordförande för föreningen valdes docent Mikko Malkavaara som forskat i daliternas ställning. Som medlemmar i styrelsen valdes Tiina-Mari Mällinen, Timo Lappalainen, Kaisa Raittila och Finska Missionssällskapets koordinator för utvecklingssamarbete Anu Vasamies-Hackenbruch. Vasamies-Hackenbruch ansvarar för utvecklingssamarbetsprojekten i Nepal och Mekongområdet.

Kastsystemet fortsätter trots förbud

Kastväsendet i Nepal delar in människor i kast redan när de föds, och de kastlösa daliternas ställning har av tradition varit allra sämst. Diskrimineringen av vissa människogrupper är djupt inrotad i landets kultur och samhälle. Även om systemet officiellt är förbjudet, lever landets över fyra miljoner daliter fortfarande diskriminerade och i fattigdomsfällan.

Sällskapet samarbetar i Nepal med tio lokala frivilligorganisationer, Nepals förenade internationella missionsorganisation (United Mission to Nepal) och flera nationella kyrkliga nätverk. Fokusområden i arbetet är i synnerhet utbildning av fattiga och minoriteter, hälsovård, det heterogena byutvecklingsarbetet på landsbygden och stöd för lokala organisationer. Sällskapet har verkat i Nepal sedan år 1978.

Salla Matilainen/Joanna Lindén

Finska Missionssällskapet