Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet samlar in medel för att lindra hungersnöden i Etiopien och Tanzania

Regeringen i Tanzania har uppskattat att 4 miljoner människor under de närmaste månaderna behöver 100 000 ton majs för att klara sig till följande skörd. I Etiopien lider 8 – 10 miljoner människor av hunger, som förorsakas av den torka som råder i östra Afrika.

Finska Missionssällskapet (FMS) startar en insamling för mathjälp till områden med hungersnöd i Etiopien och Tanzania. Arbetet görs tillsammans med FMS samarbetsparter, den evangeliska Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien och den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania. De insamlade medlen kanaliseras genom hjälporganisationen Action by Churches Together (ACT).

I det första skedet bistår Finska Missionssällskapet de båda länderna med sammanlagt 100 000 euro.

Hjälp till de allra svagaste    

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania är med i ett samarbetsprojekt som genomförs av Christian Council of Tanzania. Genom samarbetsprojektet utdelas mathjälp till 80 000 människor på sju områden. Enligt statliga uppgifter är över 160 000 personer i behov av mathjälp på dessa områden.    

Avsikten är att mathjälpen skall ges under ca fyra månader. Den följande skörden får man i juli – ifall vårregnen kommer i tid och i tillräcklig utsträckning.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania är en av fyra medlemmar i Christian Council of Tanzania och den ansvarar för hjälpverksamhetens förverkligande i norra Tanzania, i trakterna kring Arusha, Kilimanjaro och Meru. Kyrkan riktar sin hjälpverksamhet till de mest utsatta, d.v.s. kvinnor och barn, åldringar, ensamförsörjare, handikappade och sjuka.

I Etiopien riktas biståndet speciellt till norra Etiopien, till området Afari, som lyder under Dessie synod (stift). Sekreteraren för synodens utvecklingsavdelning Moges Tamene berättar, att kyrkan under tre månader har delat ut vete och olja till ca 3 000 människor.

–  Vi hjälper efterhand som vi får in medel. I nuläget saknas medel för att fortsätta biståndsverksamheten, trots att hungern blir värre och värre. Behoven är ofantliga, säger Moges Tamene.

Finska Missionssällskapet har också egna anställda både i Dessie i Etiopien och i norra Tanzania.

Kontonumret för hungersinsamlingen för Tanzania och Etiopien är Sampo 800014-161130. I meddelanderutan skrivs ”AID06”. Man kan även delta i insamlingen genom att skicka ett textmeddelande med texten AID5 eller AID10 till numret 16579 (ge 5 eller 10 euro).

För 50 euro kan man ge mathjälp åt en medelstor familj (8 personer) fram till nästa skörd (2 månader)!