Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet sände 30 000 euro till jordbävningsdrabbat område i Kina

Finska Missionssällskapet sände i september 30 000 euro från katastroffonden till Yilang i Yunnanprovinsen i Kina, där en jordbävning inträffade den 7.9. Pengarna används till återhämtning och reparation av skador. Hjälpen kanaliseras till sällskapets långvariga samarbetspart Amity Foundation via kyrkornas nätverk för katastrof- och utvecklingssamarbete, ACT-alliansen.

Jordbävningen krävde 80 dödsoffer och skadade 800 människor. Över 200 000 människor har evakuerats, och jordbävningen kan ha påverkat över 750 000 människors liv.

Tusentals hus, många skolor och bevattningssystem förstördes i jordbävningen. De kraftiga skyfallen ett par dagar efter jordbävningen försämrades terrängen, orsakade jordskred och försvårade situationen.

Nödhjälpen når 2 000 familjer som har förlorat sina hem. Filtar, mathjälp och tillfällig inkvartering fyller de akuta behoven. Medlen används också till reparationen av hundra hus i området och installeringen av rent dricksvatten på två platser.

Mera information:

Finska Missionssällskapets koordinator för katastrofarbete, Mari Tuohimaa, tfn. 043 824 5079      

Stöd katastroffonden:

Donationer till katastroffonden kan göras genom en inbetalning till IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH, skriv HJÄLP i meddelanderutan. Sänd ett textmeddelande, HJÄLP5 (ger 5 euro) eller HJÄLP10 (ger 10 euro) till numret 16160.