Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet sänder aidsvideo till alla Finlands gymnasier

Inför aidsdagen 1.12. 2007 sänder Finska Missionssällskapet ett videodokument, Att leva med hiv och aids, Botswana till alla gymnasier och en del andra läroanstalter i Finland och hoppas att videon väcker diskussion i skolorna. Infopaket bekostas med medel från Finlands utrikesministerium.

Enligt FN leder Afrika aidsstatistiken: år 2005 fanns det 24,7 miljoner hiv-positiva i länderna söder om Sahara, d.v.s. 63 procent av antalet hiv-positiva i hela världen.

Av de länder där Finska Missionssällskapet arbetar, har Botswana drabbats värst: 24 procent av den vuxna befolkningen är hiv-positiva. I Namibia och Zimbabwe är situationen nästan lika svår med 20 procent insjuknade, i Angola 3,7 procent, Etiopien 3,5 procent, Tanzania 6,5 procent och Senegal 1 procent.

Kyrkorna har i ett tidigt skede insett vilken utmaning pandemin är. År 2002 startade ett världsomfattande ekumeniskt aidsprojekt, Churches United Against HIV/AIDS in Southern and Eastern Africa (CUAHA). Finska Missionssällskapet stödde aidsarbete på olika håll i världen med 860 000 euro detta år och 1,03 milj. euro år 2008..

Aidsupplysningen har lett till resultat i Botswana, Tanzania och Zimbabwe och antalet insjuknade har minskat under åren 2000 – 2005.

Kyrkorna utbildar sin personal och frivilliga i att möta personer som insjuknat. De satsar speciellt på attitydfostran, värderingar och förändring av livsstilen. En speciellt viktig målgrupp för upplysning är barn och unga.

Ann-Christine Marttinen