Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet sänder ytterligare 100 000 euro i nödhjälp till Senegal

På det där fältet borde det snart växa hirs”, säger Samba Ndour och hans hustru Helen Mutta. Men utan regn växer inga grödor. Foto: Sari Lehtelä,
På det där fältet borde det snart växa hirs”, säger Samba Ndour och hans hustru Helen Mutta. Men utan regn växer inga grödor. Foto: Sari Lehtelä,

Finska Missionssällskapet har sänt mera resurser till Senegals lutherska kyrka för nödhjälp. Lokalbefolkningen lider fortfarande av bristen på livsmedel till följd av torkan.

Sällskapet har tidigare i år sänt katastrofhjälp till Sahel-området: 150 00 euro till Mauretanien och 100 000 till Senegal.

Situationen är fortfarande kritisk. Om regnen uteblir i juni förstörs också nästa skörd. Även om regnen kommer i tid måste befolkningen vänta på skörden till hösten. Finska Missionssällskapets långvariga partnerorganisationer, Lutherska världsförbundet och Senegals lutherska kyrka, verkställer hjälpinsatserna tillsammans med ACT-alliansen. 

Politiska oroligheter försvårar läget

Den långvariga torkan i Sahel-området i Västafrika hotar nästan 18 miljoner människor. En stor del av befolkningen i de drabbade länderna lider konstant av undernäring och klimatförändringen i området försvårar förebyggandet av en matkris.

De länder som har drabbats av torkan kämpar sedan tidigare med många utmaningar i form av instabila regeringar, interna oroligheter och utdragna konflikter. I till exempel Mali speglar sig de politiska oroligheterna i de flyktingströmmar till grannländerna Senegal och Mauretanien, vars svåra situation ytterligare belastas av krisen i Mali.

Utsäde, boskap och fruktträd

De finns omkring 10 000 hjälpbehövande i Fatick där Senegals kyrka distribuerar nödhjälpen. Förutom mathjälp får befolkningen också mjöl med proteinrika näringstillskott  samt utbildning i hur mjölet ska användas. Familjer får också rådgivning för att kunna känna igen de första tecknen på undernäring.

Jordbrukarna får utsäde och arbetsredskap. Boskapsuppfödare får foder. Därtill stöder kyrkan småskalig företagsamhet, som till exempel uppfödning av höns, getter och grisar samt planteringen av fruktträd.

Ann-Katrin Store: De första regnen förde med sig hopp i torkans Senegal

Stöd katastroffonden:

  • Donationer till katastroffonden kan göras genom en inbetalning till IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH, skriv HJÄLP i meddelanderutan.
  • Ge en gåva på nätet