Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet skänker boksamling till universitet i Namibia

Det här är en värdefull gåva för ett samhälle vars historia knappt är dokumenterad”, konstaterade Ellen Namhila när sällskapets direktor Seppo Rissanen överlämnade litteraturen som Finska Missionssällskapets utsända har samlat ihop, skriven på olika namibiska språk. Bild: Kirsi Elo,
Det här är en värdefull gåva för ett samhälle vars historia knappt är dokumenterad”, konstaterade Ellen Namhila när sällskapets direktor Seppo Rissanen överlämnade litteraturen som Finska Missionssällskapets utsända har samlat ihop, skriven på olika namibiska språk. Bild: Kirsi Elo,

”Det här är en värdefull gåva för ett samhälle vars historia knappt är dokumenterad”, konstaterade Ellen Namhila när Finska Missionssällskapets direktor Seppo Rissanen överräckte gåvobrevet enligt vilket sällskapet donerar sin Namibia-samling till Namibias universitet.

I Finska Missionssällskapets arkiv finns bland annat församlingstidningar från Amboland, de äldsta från 1907. I arkivet finns också annan litteratur som missionärerna i tiderna samlat in i Amboland, material som inte går att få tag på i det nutida Namibia. Den 4.4 överlämnade Finska Missionssällskapet den här så kallade Namibia-samlingen till Namibias universitet. Tillställningen ägde rum vid Helsingfors universitets Tankehörna. Tillställningen ordnades inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors, Tammerfors och Namibias universitet. Ellen Ndeshi Namhila som har studerat vid Tammerfors universitet tog emot gåvobrevet.

Den namibiska kyrkans tidning Omukwetu grundades 1901 och utkommer än idag. De äldsta bevarade numren finns i Riksarkivet i Martti Rautanens samling. Samlingen som bevarats hos Finska Missionssällskapet innehåller nummer från 1907 framåt och den är den mest heltäckande existerande samlingen, eftersom en brand i Namibias evangelisk-lutherska kyrkas boktryckeri på 1970-talet förstörde den samling som framtills dess förvarats i Namibia.

Vid Namibias universitets bibliotek i Windhoek och Helsingfors universitets bibliotek pågår ett samarbetsprojekt med målet att stärka den akademiska nivån, kunskapen och kontakterna vid Namibias universitet. Som projektledare fungerar samlingschefen Elise Pirttiniemi som också har evaluerat Finska Missionssällskapets bibliotek och känner till sällskapets arbete i Namibia.

Namibias universitet grundades 1992, ett par år efter att Namibia erkänts självständigt. Också den lutherska kyrkan i Namibia är intresserad av samlingen, men har inga ändamålsenliga utrymmen för förvaring av materialet vilket universitetet å sin sida har. På det här sättet får Namibia åter förvalta en väsentlig del av sin historia, och litteraturen kan även användas av den lutherska kyrkans arbetare. Finska Missionssällskapet kommer att spara duplikat i sitt arkiv.

”Universitetet är rätt plats för den här typen av litteratur eftersom den används frekvent av studerande och forskare”, sade Ellen Namhila.

Kina-samling också till forskarnas förfogande

Finska Missionssällskapet har för avsikt att överlämna också Toivo Koskikallios (1889-1967) Kina-samling till Helsingfors universitets Kampusbibliotek. Samlingen är till största delen okatalogiserad och innehåller ordböcker samt andlig och kinesisk filosofisk litteratur. Några av de äldsta verken är från 1700-talet, och bland materialet finns unika rariteter som inte ens hittas i Kina. En del av materialet är på klassisk kinesiska som förstås endast av experter.

På universitetsbiblioteket i Helsingfors är man intresserad av den här sällsynta samlingen och har för avsikt att placera den till forskarnas förfogande på den sinologiska avdelningen.

Den teologiska och kyrkliga litteraturen som också ingår i Toivo Koskikallios samling tänker Finska Missionssällskapet donera till Hongkongs lutherska seminarium som firar 100-årsjubileum 2013. Seminariet grundades i tiderna i Shekou i Kina.

Text Kirsi Elo Översättning Manda Karlsson

Hongkong och Taiwan började på 1920-talet och var osedvanligt lång och obruten. Han översatte också de viktigaste verken inom klassisk kinesisk filosofi till finska. Bild: Kirsi
Hongkong och Taiwan började på 1920-talet och var osedvanligt lång och obruten. Han översatte också de viktigaste verken inom klassisk kinesisk filosofi till finska. Bild: Kirsi
Kinesisk litteratur ur Koskikallios samling. Toivo Koskikallios karriär inom missionsarbetet i Kina
Kinesisk litteratur ur Koskikallios samling. Toivo Koskikallios karriär inom missionsarbetet i Kina