Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet söker faddrar åt handikappade och medellösa barn

Finska Missionssällskapet söker i år nya finländska faddrar. Det är speciellt handikappade flickor och flickor från medellösa familjer i Mauretanien som behöver stöd.

I det västafrikanska Mauretanien är det svårt för handikappade flickor att kunna gå i skola. Hörsel- och synskadade barn göms undan. Ingen hjälper rörelsehandikappade att komma sig till skolan och de blir ofta tiggare. Ofta tar friska flickors skolgång tidigt slut eftersom de behövs hemma eller så blir de blir bortgifta tidigt. Föräldrar som är analfabeter förstår inte hur viktig skolgången är och inte ens lärarna stöder alltid flickornas skolgång.

I Mauretanien samarbetar Finska Missionssällskapet med Lutherska världsförbundet. Fadderverksamheten hjälper handikappade och medellösa flickor i deras skolgång. Förutom ekonomsikt stöd förbinder sig elevernas föräldrar, lärare och lokala sociala myndigheter till samarbete. Mauretaniens ministerium för social-, barn- och familjearbete, Unicef och Corps de la Paix, deltar också i samarbetet.

 

Utbildning ger människovärde åt de allra svagaste 

I huvudstaden Nouakchott finns det specialskolor för handikappade. 15-åriga Nana Kbeidane har varit synskadad från födseln. Hon har med hjälp av Finska Missionssällskapets fadderstöd studerat punktskrift i de synskadades skola .

”För några månader sedan kunde jag inte tänka mig att jag skulle kunna skriva. Nu har jag möjlighet att sträva framåt och leva ett normalt liv trots mitt handikapp”, gläder sig Nana Kbeidane.

I centret för hörselskadade ges undervisning i teckenspråk. Största delen av eleverna kommer från landsbygden och de har haft svårt att kommunicera med andra. Föräldrarna som följt med barnen får också undervisning i teckenspråk. Förutom teckenspråk får eleverna också lära sig sömnad, broderi och träslöjd.

Flickor vars föräldrar inte har råd att köpa en skolklänning, för att inte tala om skolböcker, får också fadderstöd. Dessutom understöder man övergivna flickor som bor i barnhem, flickor i vars familj de finns hiv-positiva eller som själva är hiv-positiva. Allt som allt får 1050 flickor stöd.

 

En fadder är oersättlig

Finska Missionssällskapet har verkat i 150 år. Jubileumsåret till ära ökar sällskapet stödet för de allra sårbaraste i samhället. En finsk fadder är oersättlig för dem, ty utan fadderstödet är skolgången omöjlig. Genom utbildning ger faddern människovärde åt dem som är i fara att marginaliseras.

Fadderverksamheten i Mauretanien presenteras i domkyrkan i Helsingfors, i Café Krypta, den 20-26 juli. Vinsten från verksamheten går till fadderprojektet i Mauretanien.

 

Mera information om fadderverksamheten ger Britt-Helen Lindman (09) 12 97 266.