Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet vädjade till regeringen för finansieringen av utvecklingssamarbetet

Finska Missionssällskapet har vädjat för biståndsanslagen tillsammans med de finländska frivilligorganisationer som bedriver utvecklingssamarbete. Finland håller på att svika sitt löfte om en anslagsnivå på 0,7 procent av bruttonationalprodukten för utvecklingssamarbetet 2015.

Konkreta handlingar krävs

Ett upprop, som har sammanställts av Servicecentralen för utvecklingssamarbete (Kepa) och undertecknats av över 80 organisationer, har överräckts till ministrarna den 18 mars. Regeringen samlas till ramförhandlingar den 21 mars.

Finland har också förbundit sig att delta i finansieringen av utvecklingsländerna klimatåtgärder. Men nu täcks klimatfinansieringen med anslagen för utvecklingssamarbete. Det pågår en intensiv debatt om öronmärkningen av intäkterna från EU:s utsläppsauktioner.

Organisationerna vill att regeringen ska göra upp en klar plan för att uppnå sin förbindelse vid 0,7 procent. Utan konkreta åtgärder kan Finland inte utge sig för vara ett ansvarsfullt land som arbetar för de mänskliga rättigheterna.

Finland långt ifrån sitt mål

Under ramförhandlingarna hösten 2012 frös regeringen dock anslagen för utvecklingssamarbete på 2012 års nivå och skar ned anslagen för 2015 med 30 miljoner.

Dessa beslut innebär mot bakgrunden av den aktuella ekonomiska tillväxtprognosen att utvecklingssamarbetsmedlen stannar på 0,54 procent och att Finland är långt ifrån att uppfylla sina löften.

Organisationerna kräver klarhet i klimatfinansieringen

Organisationerna kräver dessutom att regeringen gör upp en strategi för hur förbindelserna i fråga om klimatfinansieringen ska fullgöras.

Organisationerna hävdar att regeringen inte kan använda de utvecklingssamarbetsmedel som reserverats för att minska fattigdomen till att finansiera kampen mot klimatförändringen. En ny och separat uppgörelse måste göras för klimatfinansieringen, påminner organisationerna i sitt upprop.

Därtill uppmanas regeringen öronmärka intäkter från utsläppsauktioner så att de reserveras för utvecklingssamarbete och klimatåtgärder.

Regeringen uppmanas också ta i bruk nya finansieringsmekanismer. I dagens läge räcker det inte med enbart auktioner av utsläppsrätter för att täcka Finlands ökande klimatförbindelser.

Utvecklingssamarbete ger resultat

I uppropet poängterar organisationerna att Finland inte kan blunda för klimatkrisen och vända ryggen till världens fattiga. Tack vare utvecklingssamarbetet har det gjorts enorma framsteg till exempel när det gäller skolgången för flickor, halveringen av fattigdomen och tillgången på rent vatten.

“Den ekonomiska krisen får inte bromsa denna goda utveckling”, säger organisationerna i sitt upprop.

Finska Missionssällskapet hör till de stiftande medlemmarna i Kepa, som grundades 1985.

Läs hela uppropet (på finska)