Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets arbete i Europa upphör 2022

Bild från en gudstjänst i Birsk församling, Ryssland.
Barnen trivs i gudstjänsten i Birsk.

Finska Missionssällskapets arbete i Europa upphör gradvis under den pågående strategiperioden, dvs. senast 2022. Missionssällskapet arbetar i tre europeiska länder: Ryssland, Estland och Frankrike.

– Missionssällskapet vill arbeta bland de fattigaste och mest marginaliserade i områden där de kristna är få. Vi ser att behoven är större på annat håll än i Europa, som ändå har starka lokala kyrkor. Dessutom har vår egen kyrka och de finländska församlingarna starka direkta band till både Ingermanlands och Estlands kyrkor och församlingar. Det finns många aktörer och arbetet i närområdena är aktivt även utan Missionssällskapet, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Fokus på partnernas självständighet

Finska Missionssällskapet har redan sedan inledandet av samarbetet utgått från att partnerna ska bli mer självbärande ekonomiskt och administrativt.

Längst – sedan mitten av 1980-talet – har Missionssällskapet arbetat i Frankrike, bland invandrare i Marseille. Missionssällskapet har inte längre någon egen personal i Marseille, och det praktiska arbetet har redan i åratal skötts av den lokala diakoniföreningen Marhaban där flera kristna kyrkor deltar.

Missionssällskapet har arbetat i Estland sedan 2003 och har tre anställda där. De utvecklar barn- och ungdomsarbetet i Estlands kyrka, kyrkans musikliv och centren för familjearbete.

I Ryssland inleddes samarbetet med Ingermanlands kyrka 1994. Missionssällskapet har spelat en viktig roll särskilt i utvecklingen av den teologiska utbildningen och i arbetet bland finsk-ugriska frändefolk i centrala Ryssland.

Finska Missionssällskapet och ledningen för Ingermanlands kyrka har kommit överens om att stödet till det teologiska institutet i Keltto upphör vid utgången av året och stödet till kyrkans centralförvaltning efter nästa år. Under årens lopp har Missionssällskapet haft flera anställda vid det teologiska institutet för att utveckla såväl undervisningen som förvaltningen. Dessutom har Missionssällskapet renoverat lokaler och iståndsatt bostäder för institutet, och det arbetet har lagt grunden för institutets ekonomiska självständighet. Under de senaste åren har Missionssällskapet stött centralförvaltningen med en anställds arbetsinsats.

Stödet till Urals prosteri fortsätter

Flera församlingar har uppstått i Urals prosteri i centrala Ryssland som ett resultat av Missionssällskapets arbete. Stödet till dem fortsätter och under de kommande åren fokuserar Missionssällskapet uttryckligen på att utveckla församlingarnas självförsörjning.

Också stödet till stiftelserna Dikoni och Jokainen fortsätter. Dikoni är ett skyddshem för barn i Viborg. Lokalerna renoverades och byggdes ut i fjol med stöd av Missionssällskapet. Stiftelsen Jokainen i S:t Petersburg stöder barn och unga med funktionsnedsättning som bor på vårdinrättningar eller får vård i livets slutskede, och hjälper också deras familjer. Under de kommande åren kommer Missionssällskapet att stärka stiftelsernas egen medelsanskaffning.

– Kontakten med våra partner bryts givetvis inte även om projektsamarbetet upphör. Vi vill att vänskapen och de goda relationerna består också i framtiden. Det kan innebära missionssamarbete i tredjeländer, träffar och besök, gemensamma utbildningar, evenemang och annat umgänge, säger Rolf Steffansson.

För mera information kontakta verksamhetsledare Rolf Steffansson tfn 043 8240 649