Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets beviljar katastrofhjälp till översvämningsoffren i Kina

Finska Missionssällskapet har beviljat 15 000 euro i understöd till översvämningsoffren i provinserna Hunan och Guangxin via den kristna biståndsorganisationen Amity Foundation.

I medlet av juli rasade orkanen Bilis i Kina och de återkommande regnen har förorsakat översvämningar och jordskred i stora delar av sydöstra Kina. Hundratusentals hus, fält, vägar, bevattningsanordningar och annan infrastruktur har förstörts.

Amity Foundation delar ut katastrofhjälp, mat, mediciner och filtar till ca 3 000 familjer, som har förlorat sina hem i Hunan och Guangxin. Dessa två provinser, som hör till de fattigaste i landet, har drabbats värst.

Senare planerar Amity Foundation att stöda återuppbyggandet av 400 hem, fem skolor, fem bykliniker samt reparationen av vattenhushållnings- och bevattningssystem.

Finska Missionssällskapet har beviljat bistånd till översvämningsoffer sedan år 1998, då Jangtseflodens massiva översvämningar försvårade närmare 250 miljoner människors liv på stora områden.

Finska Missionssällskapets kontakter med Hunan härstammar från år 1902, då sällskapet inledde verksamhet i Kina. Nu samarbetar FMS med Kinas kristna råd och Amity Foundation och stöder olika utvecklingsprojekt, teologisk utbildning och byggandet av kyrkor.

FMS 16.8.2006

Tilläggsinformation: www.amityfoundation.org