Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets drogarbete har gott rykte i Hongkong

Ah Cheung är en ganska vanlig ung man på 25 år. Under hans väg genom livet har det ändå hunnit hända både ett och annat. Pojken från en ensamförsörjarfamilj i Hongkong halkade in på ett sidospår redan i tonåren. Första gången Cheung hamnade i klammeri med rättvisan var 2006, då han arresterades i ett disco för innehav av tunga droger.

Problemen fortsatte och slutligen visades den unga mannen genom ett föreläggande från den lokala domstolen till missbrukarvård. På så vis kom Cheung till Tan Ka Wan-centret som upprätthålls av Finska Missionssällskapet och är beläget på halvön Kowloon en dryg timmes bilresa från staden. Nu, ungefär ett år sedan han anlände till avvänjningscentret har Cheung blivit gruppledare. Han har ansvar för en av de fem mansgrupperna vid centret. Cheungs självkänsla har ökat och han har återupptagit kontakten med sin familj. Hoppet om en bättre framtid blir starkare dag för dag.

Finska Missionssällskapet har fyrtio års erfarenhet av drogarbetet i Hongkong. Centret har nyligen flyttat till splitternya lokaler, vars huvudfinansiär är lokala Veikkaus Oy, The Hong Kong Jockey Club Charities Trust. Arbetet vid Tan Ka Wan har väldigt gott rykte och därför placerar myndigheterna i specialförvaltningsområdet gärna narkomaner som dömts för narkotikabrott just här. Narkomanens samtycke till vård är i många fall en förutsättning för en villkorlig dom. Eftersom drogproblemet är massivt i Hongkong med sina 7 miljoner invånare, är centrets kapacitet på 40 platser i regel alltid fullt utnyttjad.

Efter avvänjningen halvvägs hem

Finska Missionssällskapet administrerar Tan Ka Wan-centret, men kineserna ansvarar helt för själva arbetet. Den höga kvaliteten på arbetet bygger på en stabil kristen värdegrund och en absolut drogfrihetsprincip. Drogfriheten gäller såväl de som vårdas som personalen. Inte ens tobaksrökning kommer i fråga, eftersom den under dessa omständigheter kan fungera som en inkörsport till andra droger.

Standardmodellen är traditionell missbrukarvård, som följs av olika rehabiliteringsåtgärder. Till de senare hör t.ex. att slutföra avbruten grundskoleutbildning, återupprätta avklippta familjeband samt ett sunt andligt liv. Allas nerver håller inte för den hårda avvänjningen: andelen narkomaner som avbryter vården rör sig kring 40 %. Djupa märken efter knytnävsslag på centrets anslagstavla talar sitt eget språk om hur krävande vården är.

De anställda vid Tan Ka Wan bemöter de vårdsökande som ansvarsfulla människor, inte som passiva vårdobjekt. Därför använder man inga sådana beteckningar som klient eller patient vid centret. De narkomaner som får vård – alla män – är bröder för både personalen och varandra. Bröderna stannar i regel mellan sju och nio månader vid Tan Ka Wan. De får inte avlägsna sig från området medan vården pågår, men centret ordnar regelbundet bl.a. olika slags familjeevenemang.

Livet vid centret är också annars mycket inrutat. Narkomanerna arbetar dagligen i grupper och uppgifterna växlar regelbundet. Förutom att arbetet ger dem olika färdigheter, skapar det också rutiner samt regelbundenhet i vardagen. Då vårdperioden vid centret är slut, går bröderna vidare till följande skede, det s.k. halvvägshemmet (half-way house). Det är fråga om ett anpassningsskede som ska förbereda de f.d. narkomanerna för återkomsten till samhället. De bor på halvvägshemmet och kan inte övernatta utanför hemmet medan vården pågår. Bröderna kan ändå i många avseenden redan leva ett relativt normalt liv. T.ex. utbildning, arbete och deltagande i församlingslivet hör just till denna period.

Allt yngre använder droger

Procenten för i hur många fall vården vid Tan Ka Wan varit framgångsrik är en av de högsta i Hongkong, ungefär 80. Det finns ingen statistik för någon längre period, eftersom många f.d. narkomaner som genomgått vård senare försvinner utom synhåll för centrets anställda. Numera är det lättare än förut att röra sig i närområdena och därför reser de ofta utomlands. Förutom det vanligaste resmålet Taiwan drar nu också Kina till sig hongkongbor.

De anställda vid Tan Ka Wan har noterat att allt yngre narkomaner numera söker sig till vård. Också typen av droger har ändrats. Heroin som tidigare användes mycket i Hongkong byts allt oftare ut mot syntetiska droger. De psykiska problem som de nya drogerna medför är en växande utmaning också för Tan Ka Wan-centret. Den explosionsartat ökande drogmarknaden i Kina för också med sig ytterligare svårigheter. Många narkomaner från Hongkong tillbringar mycket tid i de närbelägna nöjescentrumen i Kina, t.ex. i Shenzhen. Samtidigt kommer också alltmer droger över till Hongkong.

Erfarenheterna av verksamheten vid Tan Ka Wanin har under årtiondenas lopp gett Finska Missionssällskapet en mycket unik erfarenhet av drogarbete i den kinesiska världen. Denna erfarenhet vill man utnyttja i större utsträckning i arbetet i Kina. År 2006 öppnades ett drogavvänjningscenter i centrala Kina som ett pilotprojekt för sällskapet och den lokala församlingen.