Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets fasteinsamling stöder kyrkornas evangelisationsarbete

Församlingarna förenar olika folkgrupper
Församlingarna förenar olika folkgrupper

Pastor Risto Leikola och FD Kirsi Leikola har arbetat med evangelisationsarbete i 20 år inom Mekane Yesus-kyrkan. De har verkat bland ett tiotal olika folkslag i svåråtkomliga byar.

Att bli född till en viss folkgrupp i Etiopien betyder ofta ett liv som en andra klassens medborgare. Landet som ligger i Afrikas horn, är fattigt och folkrikt. Vissa folkgrupper anses vara så förorenande att de nekas tillträde till andras hem och förbjuds att vistas på allmänna platser. Men kyrkans budskap har förbättrat situationen får många diskriminerade folk.

– Evangeliet förvandlar människor och gör det möjligt att möta varandra bortom fördomar och kulturgränser. Evangeliet gör en fiende till en medmänniska och lär oss att förlåta och be om förlåtelse. Evangeliet hjälper föraktade att få människovärde och förtryckaren att rannsaka sig själv, säger Risto Leikola.

Deltaktiga i gemenskapen

– Jag var bara en liten pojke men jag kommer ihåg att kvinnorna hade hört rykten om kristendomen och de förundrade sig över att den tycktes vara till för all andra folk, men inte för chab-folket.

Så här berättar Kädamael, en man som tillhör chab-folket i sydöstra Etiopien. Det är 12 år sedan evangeliet nådde chab-folket som bor långt in i djungeln. Kädamael är redan en vuxen man och han är med i ett språkprojekt där man tecknar ner och studerar chab-språket.

Han berättar att evangeliets ankomst har ändrat på en hel del saker. Evangeliet har skapat gemenskap och gjort folket delaktig i en större kristen gemenskap.

Utsatta minoriteter

Befolkningen i Etiopien växer explosionsartat. Den inre migrationen ökar samtidigt på grund av klimatförändringar och torka. Flyktingproblemet i Sydsudan och ett expanderande vägnät gör också att människor rör på sig inom landet.

Olika etniska grupper blir lätt åsidosatta till exempel i fråga om utbildning. De hamnar i skymundan på sina traditionella bosättningsområden. Konflikter uppstår också bland folken.

Chab-folkets bosättningsområden har snabbt minskat på grund av skogsskövling. Därför behövs det förutom traditionella sysselsättningar också nya näringar. Tidigare kände staten in till chabfolkets existens. Staten fick kontakt med dem först när kaffeplantagen trängde sig in på bosättningen.

Operation Startskott

Mekane Yesus-kyrkan började arbeta bland Chab-folket efter att paret Leikola bekantat sig med folket. I området bor ett par tusen invånare. Idag, ett par år efter att kyrkan fått kontakt med Chab-folket, är hälften av dem krstna. Finska Missionssällskapet har startat ett utvecklingsprojekt för att kunna erbjuda hälsovård och skolgång i området.

Paret Leikola arbetar som rådgivare för Mekane Yesus-kyrkans evangelisation. De har utvecklat en praktisk modell för arbetet, Operation Startskott.

I den två år långa operationen ingår många hjälpmedel. Byggnadsmaterial för bönehus, biblar och undervisningsmaterial, verktyg för att bygga upp lokalt ledarskap, kurser i småföretagsamhet, läskunnighetsgrupper, information om mänskliga rättigheter osv. Tanken är att församlingarna ska kunna utvecklas så snabbt som möjligt till att bli självständiga och i sin tur kunna föra evangeliet vidare.

All planering görs tillsammans med de lokala invånarna. Detta förhindrar att det skapas ett skadligt beroendeförhållande. Alla Startskotts-grupper har en egen så kallad moderförsamling som fungerar som stöd. Under sju år har det blivit ungefär 60 operationer.

Fasteinsamlingen 2015

Finska Missionssällskapets fasteinsamling stöder partnerkyrkornas evangelisationsarbete, bland annat Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

Du kan göra en inbetalning till:

IBAN FI38 8000 1400 1611 30, DABAFIHH,

Skriv F2015 i meddelanderutan.

Läs mera om insamlingen

så att de kan möta varandra som jämlikar. Kyrkan arbetar också för minoriteterna och hjälper dem att få sin röst hörd.
så att de kan möta varandra som jämlikar. Kyrkan arbetar också för minoriteterna och hjälper dem att få sin röst hörd.
Bild Risto Leikola
Bild Risto Leikola