Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets intäkter och utgifter på samma nivå som ifjol

Till Finska Missionssällskapets verksamhet användes ifjol 30,3 miljoner euro (året innan användes 30,1 miljoner euro). Intäkterna från Finska Missionssällskapets ordinarie verksamhet uppgick till 30,9 miljoner euro (föregående år 31,7 miljoner euro).

Finska Missionssällskapets bokslut för år 2013 visar ett överskott på 0,7 miljoner euro. Verksamheten visar dock ett underskott på 0,3 miljoner euro om man bortser från Finska Missionssällskapets realisationsvinst för såld egendom, samt engångsutgifter orsakade av förändringar i bokslutets beredningsprinciper.

Arbetet i Asien växer

Till utrikesarbetet användes 22 miljoner euro. Det utgör 72 procent av Finska Missionssällskapets totala kostnader.

”Finska Missionssällskapets arbete utomlands fortsatte i enlighet med strategin, trots en utmanande verksamhetsmiljö. Våra tyngdpunkter var att stärka kyrkornas förkunnelse- och diakoniarbete, minska fattigdom samt främja samhällelig rättvisa”, berättar Rolf Steffansson, direktör för utrikesavdelningen.  

Områden i Asien med en liten andel kristna, fortsatte att vara en tyngdpunkt. Det kyrkliga arbetet gjorde framsteg i Kambodja, Nepal och Thailand. I länder som Tanzania, Etiopien, Ryssland och Estland där kyrkornas verksamhet redan är etablerad, riktades stödet till kyrkornas missionsområden. Programmet för kyrkligt arbete blev färdigt. Programmet ger riktning för det kyrkliga arbetets innehåll och det betonar uppsökande arbete, kristen fostran och växande självstyre för kyrkorna.

Finska Missionssällskapet strävar att minska fattigdom och öka samhällelig rättvisa. I arbetet ingick bland annat social- och diakoniarbete, utbildning, hälsovård och annat utvecklingsarbete. Under årets lopp satsade Finska Missionssällskapet speciellt på projekt för funktionshindrade och undervisning för elever med specialbehov.

Till den inhemska verksamheten användes 5,9 miljoner euro. Till den allmänna förvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen användes 2,4 miljoner.

Intäkter och utgifter i balans

Finska Missionssällskapet fick ifjol 19,9 miljoner euro i understödsintäkter, vilket är 3 procent mindre än föregående år. Budgetunderstödet motsvarade ungefär året innan; minskningen berodde främst på ovanligt stora testamentsdonationer under jämförelseåret.

Av understödsintäkterna utgjorde församlingarnas budgetanslag 9,7 miljoner euro, en procent högre än året innan. Finska Missionssällskapet fick i verksamhetsunderstöd från församlingar och medlemsorganisationer samt kollektintäkter 5,1 miljoner euro, vilket är 5 procent mindre än föregående år. Testaments-, insamlings- och andra donationsintäkter uppgick till 5,1 miljoner, 24 procent mindre än året innan.

Finska Missionssällskapet fick i utvecklingssamarbetsstöd från utrikesministeriet 7,9 miljoner euro (7,8 miljoner föregående år). Intäkter av placeringsverksamhet samt övriga gemensamma intäkter uppgick till 3,2 miljoner euro (3,4).

”Finansiellt sett genomfördes året enligt vår budget och de mål vi satt. Underskottet för verksamheten har under de fyra senaste åren vuxit till totalt 5 miljoner euro vilket har finansierats med försäljning av egendom i Finland och utomlands. Förra året fick vi nästan den löpande verksamhetens intäkter och utgifter i balans”, säger ekonomidirektör Lauri Haavisto.