Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets julinsamling hjälper barn med funktionshinder

Specialundervisning för funktionshindrade barn förutsätter att det finns utbildade lärare som kan ta i beaktande barnens varierande förmågor. Vid kyrkans universitet i Tanzania utbildas speciallärare. Foto Sari Lehtelä
Specialundervisning för funktionshindrade barn förutsätter att det finns utbildade lärare som kan ta i beaktande barnens varierande förmågor. Vid kyrkans universitet i Tanzania utbildas speciallärare. Foto Sari Lehtelä

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns omkring en miljard funktionshindrade i världen. Av dem bor 80 procent i utvecklingsländer. Finska Missionssällskapets julinsamling stöder funktionshindrade barn genom rehabilitering, hälsovård och specialundervisning. Genom påverkansarbete främjar sällskapet de funktionshindrades rättigheter.

En stor del av de funktionshindrade barn som bor i utvecklingsländer får  aldrig möjlighet att gå i skola. Majoriteten saknar också tillräcklig vård. Barn med funktionshinder är sällan ens registrerade i befolkningssystemen. De utsätts för våld och utnyttjande. Försummelse och institutionalisering är vanliga problem.

Mest lider funktionshindrade barn i fattiga familjer, eftersom vårdnadshavarna inte har råd med den specialvård som barnet behöver. Ofta saknar föräldrarna kunskap om barnets specialbehov och de möjligheter som kunde underlätta för barnet och främja dess utveckling. Inställningen till barn med funktionshinder är ofta negativ i u-länder. 

Även om kunskap finns är möjligheten till att få hjälp ofta begränsad. I många länder anser man också att funktionshinder är något skamligt. Barn med funktionshinder isoleras och får inte gå i skola eller synas i gatubilden.

Funktionshindrade barn har samma rättigheter som alla andra barn. Men förverkligandet av deras rättigheterna förblir bristfälligt, såväl i Finland som utomlands. Barn med funktionshinder hör till en av världens mest utsatta folkgrupper.

Rätt till ett värdigt liv

Finska Missionssällskapet är globalt sett en av de kyrkliga organisationer som genomför det mest omfattande arbetet för funktionshindrades rättigheter. Sällskapet driver rehabilitering och hälsovård, stöder specialundervisning och utbildar lärare, sprider information och upplyser om orsakerna bakom funktionshinder och hur dessa kan förebyggas. Genom påverkansarbete främjar sällskapet de funktionshindrades rättigheter.

Sällskapets strävan är också att öka användningen av teckenspråk och ge funktionshindrade möjlighet att utvecklas till modiga och självständiga vuxna.

Kärnan i arbetet bland funktionshindrade är den kristna människosynen, som betonar att alla människor är unika och lika mycket värda. Målet med insamlingen är att förbättra barnens möjlighet att leva ett jämlikt liv.

Finska Missionssällskapet verkar i över 30 länder i samarbete med lokala kyrkor och organisationer. I många utvecklingsländer driver kyrkor och kristna organisationer ett betydande social- och hälsovårdsarbete samt driver påverkans- och upplysningsarbete för de funktionshindrades ställning. Kyrkorna arbetar för utstötta och diskriminerade folkgrupper.

Delta i julinsamlingen

Det går att stöda funktionshindrade barn i olika u-länder både genom att delta i den kollekt som bärs upp i samband med De vackraste julsångerna och genom att delta i julinsamlingen.

Delta i julinsamlingen genom en inbetalning till kontot IBAN: FI38 8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH. Skriv JUL13 i meddelandefönstret. Du kan också delta i insamlingen genom att skicka ett textmeddelande där det står JUL5  (5 €) eller JUL10 (10 €) till numret 16155. Du kan också ringa vår donationstelefon: 0600 11315 (15,36 € + lna.) eller ge en gåva på nätet: www.devackrastejulsangerna.fi

Så här kan du hjälpa med en liten summa:

5 €       Röntgen av en hand eller en fot

10 €      En skoluniform  

15 €     En specialstol för ett CP-skadat barn

25 €     En årsavgift för en lågstadieelev

50 €     Ett två veckor långt rehabiliteringsläger för föräldrar och barn

100 €   En rullstol